Compacte stadsauto: Banden op spanning brengen

WAARSCHUWING

Controleer de bandwang voordat u het afdichtmiddel in de band pompt. Wanneer u scheuren, knobbels of dergelijke ziet, probeer dan niet de band op te pompen. Dit kan tot letsel leiden.

Ga niet vlak naast de band staan wanneer de compressor in bedrijf is. Dit kan tot letsel leiden wanneer de band klapt.

Sla de bandwang gade tijdens het oppompen. Wanneer u scheuren, zwellingen en dergelijke ziet verschijnen, schakel dan de compressor uit en laat de lucht met behulp van het drukregelventiel ontsnappen. Rijd niet verder met deze band. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

Het afdichtmiddel bevat natuurlijk latex. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

Als de bandenspanning niet binnen 10 minuten 1,8bar bedraagt, kan de band ernstig beschadidg zijn waardoor een tijdelijke reparatie niet mogelijk is. Vervolg in een dergelijk geval uw reis niet met deze band. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

Banden op spanning brengen

 1. Label
 2. Fles afdichtmiddel
 3. Slang voor fles afdichtmiddel
 4. Flessenhouder
 5. Drukmeter
 6. Stekker met kabel
 7. Compressorschakelaar
 8. Slangreparatieset
 9. Drukregelventiel

 

 1. Haal de set uit de verpakking.
 1. Trek label A met de maximumsnelheid van 80km/h van de fles afdichtmiddel en bevestig het aan het dashboard in het gezichtsveld van de bestuurder. Het label mag niets belangrijks aan het oog onttrekken.
 1. Haal de slang H met het drukregelventiel I en de stekker met kabel F uit de set.
 1. Sluti de slang H met het drukregelventiel I aan op de fles afdichtmiddel B.
 1. Breng de fles afdichtmiddel B in de flessenhouder D aan.
 1. Draai het ventieldopje van de beschadigde band eraf.
 1. Schroef de slang van de fles afdichtmiddel C stevig op het ventiel van de beschadigde band.
 1. De compressorschakelaar G moet in de stand 0 staan.
 1. Sluit de stekker F aan op de aansluiting van de aansteker of het extra elektrisch aansluitpunt. Zie Extra voedingsaansluitingen . Zie Extra voedingsaansluitingen .
 1. Start de motor.
 1. Zet de compressorschakelaar G in stand 1.
 1. Pomp de band niet langer dan 10 minuten op tot een minimumdruk van 1,8bar en een maximumdruk van 3,5bar. Zet de compressorschakelaar G in de stand 0 en controleer de huidige bandenspanning met de drukmeter E.
N.B.: Ga niet verder als een bandenspanning van 1,8bar niet wordt bereikt.

N.B.: Wanneer het afdichtmiddel via het ventiel in de band wordt gepompt, kan de druk toenemen tot 6bar maar deze neemt na ca. 30 seconden weer af.

N.B.: Nadat u de compressor hebt uitgeschakeld, kunt u horen dat lucht uit de beschadigde band ontsnapt. Dit is normaal en kan worden genegeerd op voorwaarde dat de gespecificeerde minimum bandenspanning is bereikt.
 1. Neem de stekker F uit de aansluiting van de aansteker of het extra elektrisch aansluitpunt.
 1. Schroef snel de slang C los van het ventiel. Draai het ventieldopje vast.
N.B.: Een restant van de afdichtingsvloeistof kan uit slang C druppelen of spuiten terwijl u deze loskoppelt. Dit is normaal.
 1. Laat de fles afdichtmiddel B in de flessenhouder D zitten.
 1. Zorg dat de set veilig wordt opgeborgen, maar makkelijk bereikbaar is. De set is opnieuw nodig bij het controleren van de bandenspanning.
 1. Rijd onmiddellijk weg en rijd ongeveer 3km zodat het afdichtmiddel het lek kan afdichten.
WAARSCHUWING

Wanneer u heftige trillingen, onbalans in het stuurwiel of lawaai tijdens het rijden waarneemt, minder dan geleidelijk snelheid en breng de auto zo snel mogelijk tot stilstand wanneer dit veilig kan. Controleer de band en de bandenspanning opnieuw. Indien de bandenspanning minder dan 1,3bar bedraagt of er scheuren, bobbels of ander schade zichtbaar zijn, zet uw reis dan niet met deze band voort. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

 1. Stop de auto na ongeveer drie kilometer. Controleer en corrigeer zo nodig de spanning van de beschadigde band.
 1. Breng de set aan en lees de bandenspanning af van de drukmeter E.
 1. Breng de band op de gespecificeerde bandenspanning. Zie Bandenspanning.
 1. Nadat de band op de correcte bandenspanning is gebracht, moet de compressorschakelaar G naar stand 0 worden bewogen, de stekker F uit de aansluiting worden verwijderd, de slang C worden losgeschroefd en het ventieldopje worden vastgemaakt.
 1. Laat de slang C en H aangekoppeld op de fles afdichtmiddel B en berg de set veilig op.
 1. Rijd naar de dichtstbijzijnde bandenspecialist om de beschadigde band te laten vervangen. Vertel, voordat de band van de velg wordt afgenomen, de bandenspecialist dat de band een afdichtmiddel bevat. De fles met afdichtmiddel B en slang C moeten zo snel mogelijk na gebruik worden vervangen.
N.B.: Bedenk dat een bandenreparatieset slechts voor tijdelijke mobiliteit zorgt. Voorschriften aangaande bandreparatie na gebruik van de set kunnen per land verschillen. Raadpleeg een bandenspecialist voor advies.
WAARSCHUWING

Zorg er voordat u wegrijdt voor dat de band de voorgeschreven bandenspanning heeft. Controleer voortdurend de bandenspanning tot de band is vervangen.

Lege flessen afdichtmiddel mogen samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng resten afdichtmiddel naar uw erkende dealer of voer ze af volgens de lokale richtlijnen.

  READ NEXT:

   Verzorging van banden

  N.B.: Voorkom bij het parkeren bij een trottoir dat de bandwang erlangs schuurt. Als u op een helling moet parkeren, doe het dan zo langzaam mogelijk en met de wielen in een rechte hoek ten opzichte van het trottoir.Controleer de loopvlakk

   Risico´s onderweg

  Hoe voorzichtig u ook rijdt, u kunt onderweg altijd een keer een lekke band krijgen. Rijd langzaam naar de dichtstbijzijnde veilige plaats uit het verkeer. Hierdoor kan de lekke band nog meer beschadigd raken, maar uw veiligheid is bel

   Banden wisselen

  N.B.: Controleer als de banden ongelijkmatig of voortijdig slijtage vertonen de uitlijning en de wielbalans of verhelp eventuele mechanische voordat de wielen worden gewisseld.N.B.: Controleer na het wisselen van uw banden de ba

  SEE MORE:

   Binnenverlichting

  Inleiding voor het onderwerp De binnenverlichtingen werken ook bij uitgeschakeld contact. Bij uitgeschakeld contact wordt de binnenverlichting na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld. Binnenverlichting Afb. 45 Binnenverlichting: V

   Aandrijfregeling

  Werking Het tractieregelsysteem helpt het doordraaien van aangedreven wielen en verlies van tractie te voorkomen. Indien uw auto begint te schuiven, laat het systeem de remmen van individuele wielen aangrijpen en, indien nodig, verminder