Compacte stadsauto: Menupunt Audio

In het menupunt Audio worden de volgende gegevens weergegeven.

Radio

 • Actueel beluisterde zender (naam/frequentie).
 • Het gekozen frequentiegebied (bv. FM) eventueel met het nummer van de voorkeuzetoets (bv. FM 3), als de zender in de geheugenlijst is opgeslagen.
 • Lijst met beschikbare zenders (als er meer dan 5 zenders kunnen worden ontvangen).
 • TP-verkeersberichten

Media

 • Naam van de weergegeven titel, eventueel nadere informatie over de titel (bv. artiest, albumnaam), als deze informatie als zogenaamde ID3-tag in het audiobestand is opgeslagen.

Menupunt Wagenstatus

Bij ingeschakeld contact worden in de wagen continu de werking en toestanden van de afzonderlijke wagensystemen gecontroleerd. Als een systeemstoring aanwezig is, wordt op het MAXI DOT-display de betreffende melding samen met controlelampjes aangegeven, eventueel gaan de controlelampjes in het instrumentenpaneel branden, Controlelampjes.

Het menupunt Wagenstatus wordt in het hoofdmenu van het MAXI DOT-display weergegeven indien minimaal één storingmelding aanwezig is. Na het selecteren van dit menupunt wordt de eerste storingmelding aangegeven.

Als meerdere storingmeldingen aanwezig zijn, verschijnt op het display onder de melding bv. 1/3. Dat betekent dat de eerste van in totaal drie meldingen wordt aangegeven.

Menupunt Instellingen

Het is mogelijk bepaalde instellingen via het display te wijzigen. De volgende menupunten kunnen worden geselecteerd.

Taal/Language - Instelling van de taal voor de op het display getoonde teksten.

MFA-data - In-/uitschakelen van de weergave van bepaalde informatie van de multifunctie-indicatie.

Tijd - Instelling van de tijd, het tijdformaat (24- resp. 12-uursweergave) en de omzetting zomer-/wintertijd.

Eenheden - Instelling van de eenheden voor temperatuur, verbruik en afgelegde afstand.

Service - Weergave van de af te leggen afstand en het aantal dagen tot de volgende servicebeurt.

Fabrieksinst. - Terugzetten van de displayfuncties op de fabrieksinstellingen.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  Het naleven van de service-intervallen is van cruciaal belang voor de levensduur en het waardebehoud van de wagen. Nooit de servicetermijn overschrijden. Met betrekking tot de aard van de service-interval, de opties voor de aanpassing ervan

   Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

  Meldingen m.b.t. het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt kunnen bij ingeschakeld contact op elk moment in het menupunt Service worden weergegeven, Menupunt Instellingen. Servicemeldingen Weergave op MAXI DOT-display V&oa

  SEE MORE:

   Hoofdmenu

  Afb. 111 Hoofdmenu Het hoofdmenu Telefoon wordt weergegeven, wanneer een telefoon met het apparaat is verbonden. Voor de weergave op de toets drukken. Hoofdmenu Naam van de telefoonprovider (bij actieve roaming verschijnt vó&o

   Wagengereedschap

  Afb. 149 Wagengereedschap De box met het wagengereedschap zit in het opbergvak voor het noodreservewiel en kan, afhankelijk van de uitrusting, met een riem zijn vastgezet. Afhankelijk van de uitrusting hoeven niet alle volgende onderdelen in