Compacte stadsauto: Koppelings- en verbindingsprocedure

Afb. 109
Afb. 109 Geen telefoon verbonden

Afb. 110
Afb. 110 Lijst met gevonden Bluetooth- apparaten / lijst met gekoppelde telefoons

Koppeling en verbinding van een telefoon met het apparaat

 • Beschikbare externe Bluetooth-apparaten in de telefoon opzoeken.
 • Het apparaat selecteren (de apparaatnaam is Skoda BT XXXX, de tekens XXXX staan voor de laatste vier cijfers van het chassisnummer).
 • De pincode bevestigen en zo nodig invoeren om de koppeling en de verbinding te bevestigen.

Indien reeds een andere telefoon met het apparaat is verbonden, dan wordt de te koppelen telefoon alleen met het apparaat gekoppeld.

Koppeling en verbinding van het apparaat met een telefoon

 • Indien met het apparaat geen telefoon is verbonden, dan op de toets drukken " afb. 109.
 • Is er een telefoon met het apparaat verbonden, dan op de toets Bluetooth → Apparaten zoeken drukken.
 • In de lijst met gevonden externe Bluetooth-apparaten de gewenste telefoon kiezen " afb. 110 - A.
 • De pincode bevestigen en zo nodig invoeren om de koppeling te bevestigen.
 • Voor de weergave van informatie over de verbindingsopbouw met een extern Bluetooth-apparaat de functietoets indrukken " afb. 110 - A.

Verbinding van het apparaat met een reeds gekoppelde telefoon

 • Indien met het apparaat geen telefoon is verbonden, dan op de toets drukken " afb. 109.
 • Indien met het apparaat een telefoon is verbonden, dan op de toets → Telefoon kiezen drukken.
 • of: De toets → Bluetooth → Gekoppelde apparaten indrukken.
 • In de getoonde lijst de gewenste telefoon " afb. 110 - B resp. het externe Bluetooth-apparaat " afb. 118 - A kiezen.

  READ NEXT:

   Hoofdmenu

  Afb. 111 Hoofdmenu Het hoofdmenu Telefoon wordt weergegeven, wanneer een telefoon met het apparaat is verbonden. Voor de weergave op de toets drukken. Hoofdmenu Naam van de telefoonprovider (bij actieve roaming verschijnt vó&o

   Telefoonnummer ingeven en kiezen

  Afb. 112 Ingeven van het telefoonnummer: Geen ingegeven nummer / ingave Telefoonnummer ingeven en kiezen In het hoofdmenu Telefoon op de functietoets " afb. 111 drukken. Het telefoonnummer met de regelaar ingeven. Door dru

   Lijst met telefooncontacten

  Afb. 113 Lijst met telefooncontacten Voor de weergave in het hoofdmenu Telefoon de functietoets " afb. 111 indrukken. Met de regelaar het gewenste telefooncontact selecteren. Indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, w

  SEE MORE:

   Algemene informatie

  WAARSCHUWINGLangdurig stationair draaien met hoge motortoerentallen kan tot zeer hoge temperaturen in de motor en het uitlaatsysteem leiden, waardoor het risico op brand of andere schade ontstaat. Laat de motor niet stationair draaien en

   Mistlampen met CORNER-functie

  De CORNER-functie schakelt de mistlamp aan de betreffende wagenzijde automatisch in (bv. bij het afslaan of indraaien) als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Het knipperlicht is ingeschakeld resp. de voorwielen zijn sterk ingestuurd