Compacte stadsauto: Contactslot

Contactslot

0 (uit) - Het contact is uitgeschakeld.

N.B.: Als u het contact uitschakelt en de auto verlaat, laat dan de sleutel niet in het contact steken. Hierdoor kan de accu van uw auto leegraken.

I (accessoire) - Hiermee kunnen elektrische accessoires, zoals de radio, werken terwijl de motor niet draait.

N.B.: Laat de contactsleutel niet te lang in deze stand staan. Hierdoor kan de accu van uw auto leegraken.

II (aan) - Alle elektrische circuits werken en de waarschuwings- en controlelampen branden.

III (start) - Voor het starten van de motor.

  READ NEXT:

   Stuurwielslot

  WAARSCHUWINGControleer altijd voordat u probeert uw auto in beweging te brengen of het stuurslot is uitgeschakeld. Het stuur vergrendelen Haal de sleutel uit het contact. Draai het stuurwiel enigszins om de vergrendeling te ontgren

   Een benzinemotor starten

  N.B.: De startmotor kan slechts een beperkte periode worden bediend (bijvoorbeeld 10 seconden). Het aantal startpogingen is beperkt tot ongeveer zes. Als deze limiet wordt overschreden, dan laat het systeem pas nieuwe pogingen toe

  SEE MORE:

   Tekstberichten

  Met het systeem kunt u tekstberichten ontvangen, versturen, downloaden en verwijderen. Het systeem kan tevens ontvangen tekstberichten lezen, zodat u uw ogen niet van de weg hoeft te nemen.N.B.: Dit is een telefoonafhankelijke fun

   Benzine tanken

  Afb. 135 Tankklep openklappen / tankdop eruit draaien / tankdop op de tankklep steken Het contact uitschakelen. De tankklep in pijlrichting 1 openklappen " afb. 135. De tankdop vasthouden en met de sleutel linksom ontgrendelen. De tank