Compacte stadsauto: Een benzinemotor starten

N.B.: De startmotor kan slechts een beperkte periode worden bediend (bijvoorbeeld 10 seconden). Het aantal startpogingen is beperkt tot ongeveer zes. Als deze limiet wordt overschreden, dan laat het systeem pas nieuwe pogingen toe nadat een periode is verstreken (bijvoorbeeld 30 minuten).

Koude of warme motor

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

N.B.: Trap het gaspedaal niet in.

N.B.: Door tijdens het starten het koppelingspedaal op te laten komen, wordt de startmotor uitgeschakeld maar blijft het contact aan.

 1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
 2. Start de motor.
Wacht even wanneer de motor niet binnen 10 seconden aanslaat, en probeer het opnieuw.

Als de motor na drie startpogingen nog niet is aangeslagen, wacht dan 10 seconden en ga te werk zoals is beschreven onder Verzopen motor.

Levert het starten bij temperaturen lager dan -25 ºC problemen op, druk het gaspedaal dan tot het middenpunt van de pedaalslag in en probeer het opnieuw.

Verzopen motor

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

 1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
 2. Druk het gaspedaal volledig in en houd het ingedrukt.
 3. Start de motor.
Slaat de motor niet aan, herhaal dan de startprocedure zoals beschreven onder Koude of warme motor.

Motortoerental na het starten

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Het stationaire toerental varieert afhankelijk van bepaalde factoren. Het gaat hierbij om temperaturen van componenten en omgevingstemperatuur en vereisten aan het elektrische systeem en het klimaatsysteem.

Motor slaat niet aan

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

Als de motor niet start wanneer het koppelingspedaal volledig is ingetrapt en de contactsleutel naar stand III is gedraaid.

 1. Trap het koppelingspedaal en het rempedaal volledig in.
 2. Draai de sleutel in stand III tot de motor is gestart.

  READ NEXT:

   Veiligheidsmaatregelen

  WAARSCHUWING Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.Autobrandstof kan bij misbruik of incorrecte gebruik leiden tot ernstig

   Brandstofkwaliteit

  WAARSCHUWINGMeng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken. Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bevat, bijvoorbeeld op mangaan gebaseerd.

  SEE MORE:

   Motor reinigen

  N.B.: Vermijd wegens de verschillende materialen in de motorruimte het gebruik van chemische reinigingsproducten, agressieve oplosmiddelen, ontvetters of zure en alkalische producten die door hun corroderende werking bepaalde onde

   Spoiler

  ATTENTIE Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware