Compacte stadsauto: Zekeringenoverzicht aan zijkant van het dashboard

Afb. 170
Afb. 170 Zekeringen

 1. ABS/ESC
 2. Instrumentenpaneel
 3. Radio
 4. DC-DC spanningsomvormer, motorstartfunctie, rij met toetsen
 5. Airconditioning
 6. Vrij
 7. Vrij
 8. Vrij
 9. Wagenverlichting - rechterzijde
 10. Wagenverlichting - linkerzijde
 11. Startmotor
 12. DC-DC spanningsomvormer, ABS, instrumentenpaneel, radio

  READ NEXT:

   Zekeringen in de motorruimte

  Afb. 171 Afdekking van de zekeringenhouder verwijderen De zekeringen bevinden zich onder de afdekking naast de accu " afb. 171. Zekering vervangen De contactsleutel eruit trekken, het licht en alle elektrische stroomverbruikers uitscha

   Inleiding voor het onderwerp

  In geval van twijfel adviseren wij om het vervangen van een gloeilampje door een specialist te laten uitvoeren of anderszins professionele hulp in te roepen. Vóór het vervangen van gloeilampjes het contact en de verlichting uits

  SEE MORE:

   Brandstofverbruik

  We leiden de cijfers over CO2-waarden en brandstofverbruik af van laboratoriumtests volgens Richtlijn (EG) 715/2007 of CR (EG) 692-20058 en aanvullingen daarop Deze gegevens zijn bedoeld voor het vergelijken van merken en modellen.Ze

   Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

  Meldingen m.b.t. het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt kunnen bij ingeschakeld contact op elk moment in het menupunt Service worden weergegeven, Menupunt Instellingen. Servicemeldingen Weergave op MAXI DOT-display V&oa