Compacte stadsauto: Zekeringenoverzicht aan zijkant van het dashboard

Afb. 170
Afb. 170 Zekeringen

 1. ABS/ESC
 2. Instrumentenpaneel
 3. Radio
 4. DC-DC spanningsomvormer, motorstartfunctie, rij met toetsen
 5. Airconditioning
 6. Vrij
 7. Vrij
 8. Vrij
 9. Wagenverlichting - rechterzijde
 10. Wagenverlichting - linkerzijde
 11. Startmotor
 12. DC-DC spanningsomvormer, ABS, instrumentenpaneel, radio

  READ NEXT:

   Zekeringen in de motorruimte

  Afb. 171 Afdekking van de zekeringenhouder verwijderen De zekeringen bevinden zich onder de afdekking naast de accu " afb. 171. Zekering vervangen De contactsleutel eruit trekken, het licht en alle elektrische stroomverbruikers uitscha

   Inleiding voor het onderwerp

  In geval van twijfel adviseren wij om het vervangen van een gloeilampje door een specialist te laten uitvoeren of anderszins professionele hulp in te roepen. Vóór het vervangen van gloeilampjes het contact en de verlichting uits

  SEE MORE:

   Kindersloten

  WAARSCHUWINGDe achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld. De kinderveiligheidssloten bevinden zich aan de achterrand van elk achterportier en moeten voor elk portier afzonderl

   Aanwijzingen voor het rijden

  Alleen op wegen en in terrein rijden, die geschikt zijn voor de technische toestand van de wagen , Technische gegevens. De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de beslissing of de wagen geschikt is om te rijden in de betreffende omstandi