Compacte stadsauto: Weergave en keuze van de audiobron

Afb. 105
Afb. 105 Keuze van de audiobron in het hoofdmenu: Swing/Blues

Afb. 106
Afb. 106 Keuze van de audiobron in de mappenlijst: Swing/Blues

 • Voor de weergave de audiobron aansluiten resp. in het apparaat schuiven.
 • Voor de keuze van de audiobron in het hoofdmenu Media de toets indrukken en de gewenste bron met de functietoetsen selecteren " afb. 105.

Indien binnen 5 s geen audiobron wordt gekozen, dan wordt het hoofdmenu van de laatst gekozen audiobron weergegeven.

 • Voor de keuze van de audiobron in de map-/titellijst de functietoets herhaaldelijk indrukken, tot op het display op plaats B " afb. 104 wordt weergegeven.
 • De functietoets indrukken. Met de draaiknop de audiobron selecteren " afb. 106 en de gewenste map/titel selecteren.

De weergave start automatisch (geldt niet voor AUX).

Indien AUX als audiobron wordt gekozen, moet de weergave op het aangesloten apparaat worden gestart.

VOORZICHTIG
 • Geen belangrijke en onbeveiligde gegevens op aangesloten audiobronnen opslaan. ŠKODA draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren geraakte of beschadigde bestanden resp. aangesloten audiobronnen.
 • Bij het wisselen of aansluiten van een audiobron kunnen er plotseling volumewijzigingen ontstaan. Vóór het wisselen of aansluiten van een audiobron het volume verlagen.
 • Bij het aansluiten van een externe audiobron kunnen op het display van de externe bron aanwijzingen worden weergegeven. Deze meldingen dienen in acht te worden genomen en zo nodig te worden bevestigd (bv. goedkeuring voor de dataoverdracht enz.).

Let op De wettelijke bepalingen ten aanzien van het auteursrecht in uw land in acht nemen.

  READ NEXT:

   SD-kaart

  Afb. 107 SD-kaart erin schuiven De SD-kaart in pijlrichting (met de afgesneden hoek naar boven gericht) in de sleuf schuiven, tot deze "vergrendelt" " afb. 107. Geldt voor Swing: Voor het verwijderen de toets Bron veilig

   Cd

  Geldt voor Blues. Voor het aanbrengen een cd, met de bedrukte zijde naar boven, zo ver in de cd-opening schuiven, tot deze automatisch naar binnen wordt getrokken. Voor het uitwerpen de toets indrukken, de cd wordt naar buiten geschove

   USB-ingang

  Afb. 108 USB-ingang: In de middenconsole voorin / in het dashboard De USB-ingang (met gemarkeerd) bevindt zich in de middenconsole voorin of in het dashboard " afb. 108. Op de USB-ingang kan een audiobron rechtstreeks of via een verbindings

  SEE MORE:

   Algemene informatie

  WAARSCHUWINGZorg dat u voorwerpen in de bagageruimte goed vastmaakt. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verwondingen bij bruusk remmen of een botsing. Leg geen voorwerpen op de afdekking van de bagageruimte. Als

   Bevestigingsogen van het TOP TETHER-systeem

  Afb. 16 Bevestigingsogen van het TOP TETHER-systeem is een bevestigingssysteem dat de bewegingen van de bovenzijde van het kinderzitje beperkt. De bevestigingsogen voor de bevestigingsgordel van een kinderzitje met het -systeem zitten aan de