Compacte stadsauto: Luchtfilter motor vervangen

WAARSCHUWING

Om het risico op schade aan de auto en/of brandwonden te beperken, mag u de motor niet starten als het luchtfilter is verwijderd en mag u dit niet verwijderen terwijl de motor draait.

N.B.: Als u niet het juiste luchtfilterelement gebruikt, kan dit leiden tot ernstige motorschade.

Het luchtfilterelement vervangen

 1. Verwijder de vier schroeven waarmee het paneel van het luchtfilterhuis is bevestigd.
 2. Scheid de twee helften van het luchtfilterhuis voorzichtig.
 3. Verwijder het luchtfilterelement van het luchtfilterhuis.
 4. Veeg het luchtfilterhuis en de plaat schoon om eventueel vuil of puin te verwijderen en om een goede afdichting te verkrijgen.
 5. Installeer een nieuw luchtfilterelement. Wees voorzichtig dat u de randen van het filterelement niet tussen het luchtfilterhuis en de plaat klemt. Dit kan het filter beschadigen en ervoor zorgen dat ongefilterde lucht in de motor terecht komt als dit niet correct is geplaatst.
 6. Plaats het paneel van het luchtfilterhuis terug en installeer de schroeven.

  READ NEXT:

   Reinigen van buitenzijde auto

  Was uw auto regelmatig met koud of lauw water en een pH-neutrale autoshampoo. Gebruik geen sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen of zeep, zoals afwasmiddel of wasmiddel. Deze producten kunnen het lakwerk verkleuren en vlekken ve

   Motor reinigen

  N.B.: Vermijd wegens de verschillende materialen in de motorruimte het gebruik van chemische reinigingsproducten, agressieve oplosmiddelen, ontvetters of zure en alkalische producten die door hun corroderende werking bepaalde onde

  SEE MORE:

   Werking

  Afb. 131 Lasersensor / registratiegebied Het systeem registreert met een lasersensor " afb. 131 - A verkeerssituaties vóór de wagen tot een afstand van ongeveer 10 meter " afb. 131 - B. De systeemingrepen gebeuren bij een her

   Afmetingen

  Afb. 184 Wagenafmetingen De wagenafmetingen in de technische wagendocumentatie hebben altijd voorrang boven de informatie in dit instructieboekje. De hierna vermelde afmetingen gelden voor het basismodel zonder speciale uitvoeringen. W