Compacte stadsauto: Cd

Geldt voor Blues.

 • Voor het aanbrengen een cd, met de bedrukte zijde naar boven, zo ver in de cd-opening schuiven, tot deze automatisch naar binnen wordt getrokken.
 • Voor het uitwerpen de toets indrukken, de cd wordt naar buiten geschoven.

Als de uitgeschoven cd niet binnen circa 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken.

ATTENTIE
 • De cd-speler is een laserproduct.
 • Dit laserproduct werd ten tijde van de productiedatum conform de nationale/ internationale normen DIN EN 60825-1: 2008-05 en DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J als klasse 1 laserproduct gekwalificeerd. De laserstraal in dit klasse 1 laserproduct is zo zwak dat er bij correct gebruik geen gevaar bestaat.
 • Dit product is zodanig ontworpen dat de laserstraal door het apparaat afgeschermd wordt. Dit betekent echter niet dat de aanwezige laser zonder zijn behuizing niet als een laserproduct van een hogere klasse zou kunnen worden gekwalificeerd. Om deze reden dient de behuizing van het apparaat in geen geval te worden geopend.

 

VOORZICHTIG
 • Beslist de eerder geplaatste cd uitnemen, voordat een nieuwe cd wordt geplaatst.

  Anders kan de speler in het apparaat worden beschadigd.

 • In de cd-speler alleen originele -audio-cd's of standaard cd-r/rw's schuiven.
 • De cd's niet beplakken!
 • Bij te hoge resp. te lage buitentemperaturen kan de cd-weergave mogelijk niet werken.
 • Bij koude weersomstandigheden of hoge luchtvochtigheid kan vocht in het apparaat neerslaan (condensatie). Dit kan leiden tot overslaan of de weergave verhinderen. Zodra het vocht is verdwenen, werkt de weergave weer volledig.

Let op

 • Na het indrukken van de toets duurt het enkele seconden tot de cd wordt uitgeschoven.
 • Op slechte of onverharde wegen kan de weergave overspringen.
 • Als de cd mechanisch beschadigd, niet leesbaar of verkeerd is aangebracht, verschijnt op het display de volgende melding De cd kan niet worden gelezen.
 • Cd's met kopieerbeveiliging kunnen onder bepaalde omstandigheden niet of slechts beperkt worden weergegeven.

  READ NEXT:

   USB-ingang

  Afb. 108 USB-ingang: In de middenconsole voorin / in het dashboard De USB-ingang (met gemarkeerd) bevindt zich in de middenconsole voorin of in het dashboard " afb. 108. Op de USB-ingang kan een audiobron rechtstreeks of via een verbindings

   AUX-ingang

  Voor het aansluiten de stekker van de AUX-audiobron in de betreffende bus steken. Voor het verwijderen de stekker van de AUX-audiobron lostrekken. VOORZICHTIGDe AUX-ingang mag alleen voor externe audioapparaten worden gebruikt! A

  SEE MORE:

   Loodvrije benzine

  Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld " afb. 134 . De wagen alleen gebruiken met loodvrije benzine gebruiken, die maximaal 10% bioethanol (E10) bevat. Loodvrije benzine moet voldoen aan de Eu

   Afstandsbediening

  Uw erkende dealer kan maximaal zes afstandsbedieningen voor uw auto programmeren. Batterij van afstandsbediening vervangen Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit. Zoek advies m.b.t. de plaatselijke regels m.