Compacte stadsauto: Tekstberichten

Met het systeem kunt u tekstberichten ontvangen, versturen, downloaden en verwijderen. Het systeem kan tevens ontvangen tekstberichten lezen, zodat u uw ogen niet van de weg hoeft te nemen.

N.B.: Dit is een telefoonafhankelijke functie. Ga naar uw lokale Ford-website voor meer ondersteuning.

Een tekstbericht ontvangen

N.B.: Dit is een telefoonafhankelijke functie. Uw telefoon moet het downloaden van tekstberichten met behulp van Bluetooth ondersteunen om tekstberichten te kunnen ontvangen. U moet deze functie op uw telefoon activeren.

N.B.: Deze functie is afhankelijk van de snelheid en is alleen beschikbaar wanneer uw auto 5km/h of trager rijdt.

Wanneer een nieuw bericht ontvangen wordt, weerklinkt een toon en geeft het display van de audio-unit aan dat u een nieuwe bericht heeft.

Om het bericht te horen, kunt u zeggen:

 

Spraakcommando Actie en omschrijving
(listen to | read) ([text] message) Selecteer deze optie om het systeem het bericht te laten voorlezen.

Via het scherm kunt u ook de volgende opties kiezen:

Menu-item Actie en omschrijving
Negeer Selecteer deze optie, of doe niets, om het tekstbericht in het postvak IN te plaatsen.
Weerg. Selecteer de bekijkoptie om het tekstbericht te openen. Nadat er geselecteerd is, hebt u de mogelijkheid om het bericht te laten voorlezen of andere berichten weer te geven. Selecteer voor aanvullende opties:
Meer Als u deze optie selecteert, gebruik dan de pijltoets om door de volgende opties te bladeren:
Afzender antw. Druk op de OK-toets voor toegang tot de vooraf gedefinieerde berichten die u kunt versturen en blader vervolgens door de lijst.
Afzender bellen Druk op de OK-toets om de afzender van het bericht te bellen.
Ber. doorsturen Druk op de OK-toets om het bericht door te sturen naar iemand in uw telefoonboek of oproeplijsten. U kunt ook ervoor kiezen een nummer in te voeren.

Uw tekstberichten versturen, downloaden en verwijderen

 1. Druk op de toets PHONE.
 2. Selecteer de optie voor tekstberichten en druk op de toets OK.
Kies uit de volgende opties:

 

Menu-item Actie en omschrijving
Nieuw Als u de optie voor het verzenden van een tekstbericht selecteert, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde berichten weergegeven in het display van de audio-unit. Hiermee kunt u een nieuwe sms versturen op basis van een vooraf gedefinieerde set van 15 sms'en.
Weerg. Hiermee kunt u het volledige bericht lezen en hebt u bovendien de optie om het bericht luidop te laten lezen door het systeem. Selecteer de meeroptie om naar het volgende bericht te gaan. Op deze manier kunt u de afzender beantwoorden, de afzender bellen of het bericht doorsturen.
Verwd. Hiermee kunt u de huidige sms'en van het systeem verwijderen (niet van uw mobiele telefoon). Het display van de audio-unit geeft aan wanneer alle tekstberichten zijn gewist.
Meer Hiermee kunt u alle berichten verwijderen of alle ongelezen berichten handmatig downloaden van uw mobiele telefoon.

Een tekstbericht versturen

 1. Selecteer de optie Zenden wanneer de gewenste selectie in het display van de audio-unit gemarkeerd wordt weergegeven.
 2. Selecteer de bevestigingsoptie wanneer de contactpersoon wordt weergegeven en druk nogmaals op de toets OK om te bevestigen wanneer het systeem u vraagt of u een bericht wilt versturen. Ieder tekstbericht wordt verstuurd met een vooraf gedefinieerde handtekening.
N.B.: U kunt tekstberichten op twee manieren verzenden. U kunt een contactpersoon kiezen uit uw telefoonboek, oproepgeschiedenis of door een telefoonnummer in te voeren en de tekstoptie in het display van de audio-eenheid te selecteren. U kunt ook een ontvangen bericht in uw postvak IN beantwoorden.

N.B.: Per tekstbericht is slechts één ontvanger toegestaan.

Toegang tot uw telefooninstellingen

Dit zijn telefoonafhankelijke functies. Met uw telefooninstellingen kunt u toegang tot functies (zoals uw beltoon of tekstberichtmelding) verkrijgen en deze aanpassen, uw telefoonboek wijzigen en automatisch downloaden instellen.

 1. Druk op de toets PHONE.
 2. Navigeer tot de optie voor telefooninstellingen verschijnt en druk vervolgens op de toets OK.
 3. Scrol om een van de volgende opties te selecteren:
Menu-item Actie en omschrijving
Inst. als hoofd Als deze optie wordt aangevinkt, gebruikt het systeem deze mobiele telefoon als primaire telefoon wanneer er meerdere mobiele telefoons aan het systeem zijn gekoppeld. Deze optie kan gewijzigd worden voor alle gekoppelde mobiele telefoons (niet alleen voor de actieve telefoon) via het menu Bluetooth-apparaten.
Status telef. De naam van de mobiele telefoon, de naam van de provider, het nummer van de mobiele telefoon, de signaalsterkte en het batterijniveau bekijken. Hierna kunt u op de pijl naar links drukken om terug te keren naar het telefoonstatusmenu.
Beltoon instel. De beltoon voor een ingaande oproep selecteren (een van het systeem of een van uw mobiele telefoon). Als uw mobiele telefoon in-band beltonen ondersteunt, dan klinkt de beltoon van uw mobiele telefoon als "Beltoon mobiele telefoon" is gekozen.
 • Druk op de toets OK om te selecteren en te navigeren om iedere beltoon te beluisteren.
 • Druk op de toets OK om te selecteren.
SMS melden De optie kiezen om een toon te horen die u over een ontvangen tekstbericht informeert. Druk op de toets OK om de toon in of uit te schakelen.
Inst. tel.boek De inhoud van uw telefoonboek aanpassen (bijvoorbeeld toevoegen, verwijderen, downloaden). Druk op de toets OK om te kiezen en te bladeren tussen de opties in de onderstaande tabel.

Om de telefoonboekvoorkeuren te wijzigen kiest u een van de volgende:

Menu-item Actie en omschrijving
Contacten toev. "Push" de gewenste contacten van uw mobiele telefoon. Zie de handleiding van uw apparaat voor informatie over de "push" van contacten. Druk op de OK-toets om meer contacten van uw telefoonboek toe te voegen.
Verwd. Als een bericht verschijnt waarin wordt gevraagd om te wissen, selecteer dan de optie voor bevestigen. Druk op de OK-toets om het huidige telefoonboek en de oproeplijsten te verwijderen. Het systeem keert terug naar het menu voor telefooninstellingen.
Nu downloaden Druk op de OK-toets om uw telefoonboek te selecteren en naar het systeem te downloaden.
Auto-download Wanneer automatisch downloaden ingeschakeld is, worden eventueel opgeslagen wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in het systeem sinds uw laatste download verwijderd. Als automatisch downloaden is uitgeschakeld, wordt uw telefoonboek niet gedownload wanneer uw mobiele telefoon worden verbonden met het systeem. Toegang tot uw telefoonboek, oproeplijsten en tekstberichten is alleen mogelijk wanneer uw gekoppelde mobiele telefoon met het systeem verbonden is. Vink deze optie aan of af om uw telefoonboek automatisch te downloaden telkens wanneer uw mobiele telefoon verbinding maakt met het systeem. De duur van het downloaden is afhankelijk van de mobiele telefoon en de hoeveelheid.
Sortering Door deze functie in te schakelen, kunt u selecteren hoe uw contactpersonen worden weergegeven. U kunt het volgende selecteren:
Voor-/achternm Achter-/voornm

  READ NEXT:

   Bluetooth-apparaten

  Dit menu biedt toegang tot uw Bluetooth-apparaten. Gebruik de pijltoetsen om door de menu-opties te scrollen. Via het menu kunt u apparaten toevoegen, verbinden en verwijderen en een mobiele telefoon als primaire telefoon instell

   Toepassingen en diensten SYNC

  Er verschijnt een lijst met beschikbare applicaties. Elke applicatie kan eigen specifieke instellingen hebben. Druk op de MENU-toets om het systeemmenu te openen.  Mededeling Omschrijving en actie

   SYNC Emergency Assistance

  WAARSCHUWINGVoor de werking van deze functie moet uw mobiele telefoon over Bluetooth beschikken en compatibel zijn met het systeem. Zorg ervoor dat uw telefoon zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  Afb. 18 Instrumentenpaneel - variant 1 / variant 2 Afb. 19 Instrumentenpaneel - variant 3 Snelheidsmeter Display Toets: - Omschakelen tussen de teller voor de afgelegde afstand (trip) en de kilometerteller - Teller voor de afge

   Specificatie-overzicht zekeringen

  Mogelijk is uw auto niet uitgerust met alle functies die in de tabellen met zekeringen worden vermeld. Deze informatie beschrijft alle zekeringen voor alle beschikbare voertuigmodellen. Zekeringkast motorruimte