Volkswagen up, Skoda Citigo - Instructieboekje (2011-2024): Starthulp

Inleiding voor het onderwerp

ATTENTIE
 • Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen.
 • Bij het gebruik van de accu moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen.
 • Een ontladen accu kan al bij temperaturen net onder 0 ºC bevriezen. Bij een bevroren accu geen starthulp uitvoeren met behulp van de accu van een andere wagen - gevaar voor explosie en bijtende werking!
 • Nooit starthulp uitvoeren bij accu's met een te lage accuzuurstand - gevaar voor explosie en bijtende werking!

Starthulp met behulp van de accu van een andere wagen

Afb. 157
Afb. 157 Starthulp: - ontladen accu, - stroomleverende accu / massapunt van de motor bij het start-stopsysteem

Als door een ontladen accu de motor niet kan worden gestart, kan de accu van een andere wagen worden gebruikt om de motor te starten. Hiertoe zijn startkabels nodig met een voldoende grote diameter en met geïsoleerde poolklemmen.

De nominale spanning van beide accu's moet 12 volt zijn. De capaciteit (in Ah) van de stroomleverende accu mag niet wezenlijk lager zijn dan de capaciteit van de ontladen accu.

De startkabels moeten in de onderstaande volgorde worden aangesloten.

 • Het ene uiteinde 1 aansluiten op de pluspool van de ontladen accu.
 • Het andere uiteinde 2 aansluiten op de pluspool van de stroomleverende accu.
 • Het ene uiteinde 3 aansluiten op de minpool van de stroomleverende accu.
 • Bij wagens met start-stopsysteem het andere uiteinde 4 op het massapunt van de motor A aansluiten " afb. 157.
 • Bij wagens zonder start-stopsysteem het andere uiteinde 4 aansluiten op een massief, vast met het motorblok verbonden metalen onderdeel of direct op het motorblok zelf.

Motor starten

 • De motor van de stroomgevende wagen starten en stationair laten draaien.
 • Daarna de wagen met de ontladen accu starten.
 • Als de motor niet binnen 10 seconden aanslaat, de startprocedure afbreken en na een halve minuut herhalen.
 • De startkabels precies in omgekeerde volgorde van het vastmaken verwijderen.
ATTENTIE
 • De startkabel nooit op de minpool van de ontladen accu aansluiten - explosiegevaar.
 • De niet-geïsoleerde delen van de poolklemmen mogen in geen geval met elkaar in aanraking komen - gevaar voor kortsluiting!
 • De op de pluspool van de accu aangesloten startkabel mag niet met elektrisch geleidende delen van de wagen in aanraking komen - gevaar voor kortsluiting!
 • De startkabels zo leggen, dat ze niet door draaiende delen in de motorruimte kunnen worden geraakt - gevaar voor verwondingen en beschadiging van de wagen.

  READ NEXT:

   Aanwijzingen voor het afslepen

  Afb. 158 Gevlochten sleepkabel / gedraaide sleepkabel Voor het afslepen met behulp van een sleepkabel alleen een gevlochten kunstvezelkabel " afb. 158 - A gebruiken " . De sleepkabel resp. de sleepstang aan het sleepoog voor bevestigen. V

   Sleepoog voor

  Afb. 159 Afdekkap verwijderen / sleepoog monteren Afdekkap verwijderen/aanbrengen Om de afdekkap te verwijderen, in pijlrichting 1 op de afdekkap drukken en deze in pijlrichting 2 verwijderen " afb. 159. Om de afdekkap te plaatsen, de

  SEE MORE:

   Wiel aanbrengen

  WAARSCHUWINGZorg dat de pijlen op banden voor één draairichting in de juiste draairichting wijzen wanneer de auto voorwaarts rijdt. Als u een reservewiel moet plaatsen met de pijlen in de omgekeerde richting, dan moet u de

   Lijst met telefooncontacten

  Afb. 113 Lijst met telefooncontacten Voor de weergave in het hoofdmenu Telefoon de functietoets " afb. 111 indrukken. Met de regelaar het gewenste telefooncontact selecteren. Indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, w