Compacte stadsauto: Overzicht motorruimte

Afb. 139 Overzichtvoorbeeld van de motorruimte
Afb. 139 Overzichtvoorbeeld van de motorruimte

 1. Motoroliepeilstok
 2. Remvloeistofreservoir
 3. Accu
 4. Motorolievulopening
 5. Koelvloeistofexpansiereservoir
 6. Ruitensproeiervloeistofreservoir

Ruitensproeiervloeistof

Afb. 140
Afb. 140 Ruitensproeiervloeistofreservoir

Het ruitensproeiervloeistofreservoir A bevindt zich in de motorruimte " afb.140.

De inhoud van het reservoir bedraagt ongeveer 3 liter.

Een geschikte ruitensproeiervloeistof voor de huidige of de te verwachten weersomstandigheden gebruiken. Wij adviseren de ruitensproeiervloeistof uit het originele ŠKODA accessoireprogramma te gebruiken.

VOORZICHTIG Bij het bijvullen van de vloeistof niet de zeef uit de vulhals verwijderen - de vloeistofslangen kunnen anders vervuild raken en er kunnen storingen aan de ruitensproeierinstallatie optreden.

  READ NEXT:

   Motorolie

  Specificatie Om te weten welk type motorolie u voor uw wagen kunt gebruiken, dient u contact op te nemen met een specialist. Als deze olie niet beschikbaar is, kunnen ook andere oliën worden bijgevuld. Om motorschade te vermijden, mag to

   Inleiding voor het onderwerp

  De koelvloeistof koelt de motor en bestaat uit water en antivries (met additieven die het koelsysteem tegen corrosie beschermen en kalkafzetting voorkomen). Het antivriesaandeel in de koelvloeistof moet 40 tot 60% bedragen. De correcte mengv

  SEE MORE:

   Werking

  Afb. 131 Lasersensor / registratiegebied Het systeem registreert met een lasersensor " afb. 131 - A verkeerssituaties vóór de wagen tot een afstand van ongeveer 10 meter " afb. 131 - B. De systeemingrepen gebeuren bij een her

   Kindersloten

  Afb. 33 Achterportier: Kinderslot in-/uitschakelen De kindersloten voorkomen dat de achterportieren van binnenuit kunnen worden geopend. U kunt het portier alleen van buitenaf openen. Om het kinderslot in te schakelen, de vergrendeling met