Compacte stadsauto: Motorolie

Specificatie

Om te weten welk type motorolie u voor uw wagen kunt gebruiken, dient u contact op te nemen met een specialist.

Als deze olie niet beschikbaar is, kunnen ook andere oliën worden bijgevuld.

Om motorschade te vermijden, mag tot de volgende olieverversing slechts max. 0,5 l motorolie met de volgende specificatie worden bijgevuld: VW 502 00, ACEA A3/ACEA B4 of API SN, (API SM).

Controleren en bijvullen

Afb. 141
Afb. 141 Oliepeilstok

De motor gebruikt afhankelijk van de rijstijl en de bedrijfsomstandigheden een kleine hoeveelheid olie (maximaal 0,5 l/1.000 km). Tijdens de eerste 5.000 km kan het olieverbruik ook daarboven liggen.

De olieverversing in het kader van de inspectie bij een specialist laten uitvoeren.

De olie onder de volgende omstandigheden controleren en bijvullen.

De wagen staat op een horizontale ondergrond.

De motorbedrijfstemperatuur is bereikt.

De motor is afgezet.

Peil controleren

 • Een paar minuten wachten tot de motorolie in de carterpan is teruggestroomd.
 • De oliepeilstok uit de motor trekken en met een schone doek afvegen.
 • De oliepeilstok tot de aanslag in de motor steken en opnieuw eruit trekken.
 • Het oliepeil aflezen en de oliepeilstok weer in de motor steken.

Het oliepeil moet in zone A liggen " afb. 141. Als het oliepeil onder zone A ligt, olie bijvullen.

Bijvullen

 • De dop van de motorolievulopening D losdraaien " afb. 139.
 • De voorgeschreven olie met telkens 0,5 liter per keer bijvullen .
 • Het oliepeil controleren.
 • De dop van de motorolievulopening weer zorgvuldig vastdraaien.
ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen.

 

VOORZICHTIG
 • Het oliepeil mag in geen geval buiten het gebied A liggen " afb. 141 - gevaar voor beschadiging van de motor en het uitlaatsysteem.
 • Als het bijvullen van motorolie niet mogelijk is of als het oliepeil boven zone A ligt, niet verder rijden! De motor afzetten en de hulp van een specialist inroepen.
 • Aan de motorolie geen extra additieven toevoegen - gevaar voor motorschade.

Let op

 • Een te laag motoroliepeil wordt in het instrumentenpaneel aangegeven door het branden van het controlelampje . Toch adviseren wij om het oliepeil regelmatig met de oliepeilstok te controleren.
 • Wij adviseren u oliën uit het assortiment aan ŠKODA originele onderdelen te gebruiken.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  De koelvloeistof koelt de motor en bestaat uit water en antivries (met additieven die het koelsysteem tegen corrosie beschermen en kalkafzetting voorkomen). Het antivriesaandeel in de koelvloeistof moet 40 tot 60% bedragen. De correcte mengv

   Controleren en bijvullen

  Afb. 142 Koelvloeistofexpansiereservoir De koelvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren en bijvullen. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is niet warm (bij een motor die op bedrijfstemperatuur is kan het

  SEE MORE:

   Tanken

  WAARSCHUWING Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand. Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of ope

   Spraakcommando's voor media

  Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:  Spraakcommando Actie en omschrijving (USB [stick] | iPod | MP3 [player]) U kunt nu muziek afspelen door een van de betreffende spraakcomm