Compacte stadsauto: Luchtroosters

Afb. 91 Luchtroosters
Afb. 91 Luchtroosters

Bij de luchtroosters 3 " afb. 91 kan de richting van de luchtstroom worden gewijzigd en kunnen de luchtroosters ook afzonderlijk worden gesloten en geopend.

 • Om het luchtrooster te openen, op de buitenste rand van de lamel bij A drukken " afb. 91.
 • Om het luchtrooster te sluiten, de lamellen weer in hun oorspronkelijke stand zetten.
 • Om de luchtstroom te veranderen, de lamellen in de gewenste richting draaien.

Afhankelijk van de instelling van de luchtverdeling komt de luchtstroom uit de volgende luchtroosters.

Afb. 91 Luchtroosters

VOORZICHTIG De luchtroosters niet afdekken - de luchtverdeling kan worden verslechterd.

  READ NEXT:

   Infotainment

  Radio Swing / Blues

   Inleiding voor het onderwerp

  De in dit hoofdstuk vermelde informatie heeft betrekking op de radio Swing en Blues, voor zover niet anders vermeld. ATTENTIE Gebruik het apparaat alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - anders bestaat gevaar voor ongevall

  SEE MORE:

   CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken

  Afb. 136 Vulopening voor het tanken van aardgas De bediening bij de diverse aardgastankinstallaties kan verschillend zijn. Bij het tanken van aardgas bij een u onbekende tankinstallatie moet u de daar aanwezige instructies volgen of het tank

   Starthulp

  Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen. Bij het gebruik van de accu moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht wo