Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

De in dit hoofdstuk vermelde informatie heeft betrekking op de radio Swing en Blues, voor zover niet anders vermeld.

ATTENTIE
 • Gebruik het apparaat alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - anders bestaat gevaar voor ongevallen!
 • De aansluitkabel van het externe apparaat altijd zo plaatsen, dat deze bij het rijden geen belemmering vormt.

 

ATTENTIE
 • Het volume zodanig instellen dat u akoestische signalen van buiten, (bv.de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer) altijd goed kunt horen.
 • Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen!

Let op In enkele landen kunnen sommige apparaatfuncties vanaf een bepaalde snelheid niet meer worden geselecteerd. Dit is geen onjuiste werking, maar een gevolg van de wettelijke voorschriften.

  READ NEXT:

   Mobiele telefoons en applicaties

  Afb. 92 QR-code met verwijzing naar de internetpagina's voor de controle van de compatibiliteit van de apparaten De beschikbaarheid van enkele in dit instructieboekje beschreven functies is afhankelijk van het type aan te sluiten apparaat en

   Apparaatbeschrijving - Swing

  Afb. 93 Overzicht apparaat: Swing Draaiknop voor het in- en uitschakelen van het apparaat, instellen van het volume Draaiknop voor oproepen en bevestigingen SD-kaartopening Kleuren touchscreen AUX-ingang - Menu Radio - Menu Media

  SEE MORE:

   USB 2

  Uw auto kan uitgerust zijn met een extra USB-poort. In dat geval bevindt USB 1 zich vooraan in de auto, onder aan het dashboard. USB 2 bevindt zich in de bagageruimte van de middenconsole van uw auto.U kunt een extra USB-apparaat aa

   Toerenteller

  De toerenteller 5 " afb. 18 geeft het actuele motortoerental per minuut aan. Het begin van het rode bereik van de toerenteller geeft het maximaal toegestane motortoerental aan van een ingereden motor die op bedrijfstemperatuur is. Vó&