Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

De in dit hoofdstuk vermelde informatie heeft betrekking op de radio Swing en Blues, voor zover niet anders vermeld.

ATTENTIE
 • Gebruik het apparaat alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - anders bestaat gevaar voor ongevallen!
 • De aansluitkabel van het externe apparaat altijd zo plaatsen, dat deze bij het rijden geen belemmering vormt.

 

ATTENTIE
 • Het volume zodanig instellen dat u akoestische signalen van buiten, (bv.de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer) altijd goed kunt horen.
 • Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen!

Let op In enkele landen kunnen sommige apparaatfuncties vanaf een bepaalde snelheid niet meer worden geselecteerd. Dit is geen onjuiste werking, maar een gevolg van de wettelijke voorschriften.

  READ NEXT:

   Mobiele telefoons en applicaties

  Afb. 92 QR-code met verwijzing naar de internetpagina's voor de controle van de compatibiliteit van de apparaten De beschikbaarheid van enkele in dit instructieboekje beschreven functies is afhankelijk van het type aan te sluiten apparaat en

   Apparaatbeschrijving - Swing

  Afb. 93 Overzicht apparaat: Swing Draaiknop voor het in- en uitschakelen van het apparaat, instellen van het volume Draaiknop voor oproepen en bevestigingen SD-kaartopening Kleuren touchscreen AUX-ingang - Menu Radio - Menu Media

  SEE MORE:

   Rugleuningen van zitplaatsen achterin

  Afb. 54 Rugleuning naar voren klappen / gordel naar de zijbekleding toe trekken Neerklappen De ontgrendelingsgreep A in pijlrichting 1 drukken en de rugleuning in pijlrichting 2 kantelen " afb. 54. De hoofdsteunen volledig omlaagsch

   Regionale modus

  De regionale modus regelt het gedrag van alternatieve frequenties (AF) door tussen regionale netwerken van een hoofdzender te schakelen. Een zender kan over een groot netwerk beschikken dat in een groot deel van het land te ontvangen i