Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

De parkeerhulp (hierna systeem) attendeert door middel van akoestische signalen en de weergave op het display van de radio Swing tijdens het manoeuvreren op obstakels in de buurt van de wagen.

ATTENTIE
 • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
 • Bewegende personen of objecten kunnen door de systeemsensoren mogelijk niet worden herkend.
 • Oppervlakken van bepaalde voorwerpen en van kleding kunnen de systeemsignalen niet altijd reflecteren. Het gevaar bestaat, dat dergelijke objecten of personen door de systeemsensoren mogelijk niet kunnen worden herkend.
 • Externe geluidsbronnen kunnen een storend effect hebben op de signalen van de systeemsensoren. Het gevaar bestaat, dat obstakels door de systeemsensoren mogelijk niet kunnen worden herkend.
 • Daarom voor het manoeuvreren controleren of zich achter de wagen geen klein obstakel, bv. een steen, dunne paal of iets dergelijks bevindt. Dit obstakel kan door de systeemsensoren mogelijk niet worden herkend.

 

VOORZICHTIG
 • De systeemsensoren " afb. 128 schoon en sneeuw- en ijsvrij houden en niet met voorwerpen afdekken, anders kan de systeemfunctie beperkt zijn.
 • Onder ongunstige weersomstandigheden (stortregen, mist, zeer lage resp.hoge temperaturen en dergelijke) kan de werking van het systeem minder goed zijn - "onjuiste obstakelherkenning".
 • Extra gemonteerde accessoires, zoals bv. een fietsendrager, kunnen de systeemfunctie beïnvloeden.

  READ NEXT:

   Werking

  Afb. 128 Inbouwplaats van sensoren / reikwijdte van sensoren Het systeem berekent met behulp van ultrasone golven de afstand tussen de bumper en een obstakel. De ultrasoonsensoren bevinden zich in de achterbumper " afb. 128. Globaal bereik va

   Snelheidsregelsysteem

  Inleiding voor het onderwerp Het snelheidsregelsysteem (SRS) houdt de ingestelde snelheid constant, zonder dat het gaspedaal hoeft te worden bediend. De toestand waarbij het SRS de snelheid constant houdt, wordt hierna als regeling aangeduid.

   Werking

  Basisvoorwaarden voor het starten van de regeling Het SRS is geactiveerd . Bij wagens met schakelbak is de tweede versnelling of een hogere versnelling ingeschakeld. Bij wagens met geautomatiseerde schakelbak staat de keuzehendel in st

  SEE MORE:

   Storingsdiagnose SYNC

  Uw SYNC systeem is eenvoudig in gebruik. Indien u echter vragen mocht hebben, raadpleeg dan de onderstaande tabellen. Bezoek de Ford website om de compatibiliteit van uw gsm te controleren.  Problemen met gsm's

   Reinigen van buitenzijde auto

  Was uw auto regelmatig met koud of lauw water en een pH-neutrale autoshampoo. Gebruik geen sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen of zeep, zoals afwasmiddel of wasmiddel. Deze producten kunnen het lakwerk verkleuren en vlekken ve