Compacte stadsauto: Display in instrumentenpaneel

Afb. 22 Displaytypes: MAXI DOT / segmentdisplays
Afb. 22 Displaytypes: MAXI DOT / segmentdisplays

Afhankelijk van de wagenuitrusting toont het informatiesysteem via het display in het instrumentenpaneel de volgende informatie " afb. 22.

 • Tijd
 • Teller voor de afgelegde afstand
 • Gekozen versnelling / schakeladvies
 • Controlelampjes
 • Meldingen
 • Service-intervalindicatie
 • Multifunctie-indicatie
 • Buitentemperatuurweergave
 • Brandstofmeter " afb. 18
 • Portierwaarschuwing

Waarschuwing portier, achterklep en motorkap Bij geopend portier of geopende achterklep/motorkap verschijnt op het MAXI DOT-display een grafische waarschuwing. Wanneer een snelheid van 6 km/h wordt overschreden en een portier wordt geopend, klinkt bovendien een akoestisch signaal.

Tussen tijd- en buitentemperatuurweergave wisselen

Geldt alleen voor het instrumentenpaneel - variant 3.

 • De toets C ingedrukt houden " afb. 23, tot de tijd-/buitentemperatuurweergave in het display knippert.
 • De toets loslaten.
 • De gewenste gegevens door kort indrukken selecteren.
 • Enkele seconden wachten tot de geselecteerde gegevens stoppen met knipperen.

  READ NEXT:

   Tijd in het instrumentenpaneel instellen

  Afb. 23 Toetsen in het instrumentenpaneel: Variant 1 en 2 / variant 3 De tijd kan bij ingeschakeld contact worden ingesteld. Instrumentenpaneel - Var. 1 en 2 De toets A vasthouden " afb. 23, tot de urenweergave op het display knippert.

   Teller voor afgelegde afstand

  Afb. 24 Teller voor de afgelegde afstand Displayweergave " afb. 24 MAXI DOT-display - Teller voor de afgelegde afstand sinds de laatste keer terugzetten (trip) Segmentdisplay - Teller voor de afgelegde afstand sinds de laatste keer

   Schakeladvies

  Afb. 25 Informatie over de ingeschakelde versnelling / schakeladvies De juiste ingeschakelde versnelling of eventueel een schakeladvies ter bevordering van de levensduur van de motor en het brandstofverbruik wordt weergegeven. Bij wagens m

  SEE MORE:

   Snelheidswaarschuwing

  Het systeem biedt de mogelijkheid om een snelheidslimiet in te stellen, bij overschrijding waarvan een akoestisch waarschuwingssignaal klinkt en een waarschuwingsmelding (MAXI DOT-display) resp. het symbool (segmentdisplay) verschijnt. Snelh

   AUX-ingang

  Voor het aansluiten de stekker van de AUX-audiobron in de betreffende bus steken. Voor het verwijderen de stekker van de AUX-audiobron lostrekken. VOORZICHTIGDe AUX-ingang mag alleen voor externe audioapparaten worden gebruikt! A