Compacte stadsauto: Geheugen

Afb. 27 Geheugenweergave: MAXI DOT-display / segmentdisplay
Afb. 27 Geheugenweergave: MAXI DOT-display / segmentdisplay

Het systeem slaat gegevens op in de beide hierna beschreven geheugens, die in stand A op het display worden weergegeven. " afb. 27.

"1" - Ritgeheugen In het geheugen worden rijgegevens van het inschakelen tot het uitschakelen van het contact opgeslagen. Als de rit binnen 2 uur na het uitschakelen van het contact wordt voortgezet, worden de bijkomende waarden samen met de actuele ritinformatie opgeslagen.

Bij een onderbreking van de rit van meer dan 2 uur wordt het geheugen automatisch gewist.

"2" - Reisgeheugen In het geheugen worden de rijgegevens van een willekeurig aantal individuele ritten tot in totaal 19 uur en 59 minuten rijtijd of 1.999 km gereden kilometers opgeslagen.

Als een van de ingestelde waarden wordt overschreden, begint de weergave automatisch weer vanaf nul.

 • Voor de selectie van het geheugen de gewenste indicatie van de multifunctie- indicatie kiezen en door herhaaldelijk bevestigen het gewenste geheugen selecteren.
 • Voor het wissen van het geheugen van de gekozen weergave de toets voor de bevestiging van de weergave vasthouden.

De volgende rijgegevens worden in de geheugens opgeslagen.

 • Gemiddeld brandstofverbruik.
 • Afgelegde afstand.
 • Gemiddelde snelheid.
 • Rijtijd.

Let op Door het loskoppelen van de accu worden alle opgeslagen waarden gewist.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  Op het MAXI DOT-display (hierna display) wordt afhankelijk van de uitrusting informatie van de radio, van de multifunctie-indicatie, hulpsystemen en dergelijke weergegeven. De menu's met weergaven kunnen met de toetsen in de bedieningshendel

   Menupunt Audio

  In het menupunt Audio worden de volgende gegevens weergegeven. Radio Actueel beluisterde zender (naam/frequentie). Het gekozen frequentiegebied (bv. FM) eventueel met het nummer van de voorkeuzetoets (bv. FM 3), als de zender in de geheugenl

  SEE MORE:

   Overzicht motorruimte

  Afb. 139 Overzichtvoorbeeld van de motorruimte Motoroliepeilstok Remvloeistofreservoir Accu Motorolievulopening Koelvloeistofexpansiereservoir Ruitensproeiervloeistofreservoir Ruitensproeiervloeistof Afb. 140 Ruitensproe

   Infoberichten

  N.B.: Afhankelijk van de opties in uw auto is het mogelijk dat niet alle berichten worden weergegeven of beschikbaar zijn. Afhankelijk van het type multifunctioneel display waar uw auto mee is uitgerust, kunnen bepaalde berichten word