Compacte stadsauto: Brandstofafsluiter

WAARSCHUWING

Als brandstoflekken na een aanrijding niet worden geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd, kan het risico van brand en ernstig letsel toenemen. Ford Motor Company raadt aan het brandstofsysteem na een aanrijding te laten controleren door een erkende dealer.

Auto's met airbag

Als uw auto wordt uitgeschakeld na een botsing, kunt u de auto opnieuw starten:

 • Schakel het contact uit.
 • Schakel het contact in.
 • Herhaal Stap 1 en 2 om de brandstofpomp terug in te schakelen.
N.B.: Neem contact op met uw erkende dealer als uw auto niet opnieuw start na een ernstige botsing.

Auto's zonder airbag

Locatie - 4-deurs

De schakelaar om de brandstofpomp uit te schakelen bevindt zich achter een toegangspaneel rechts in de bagageruimte. Op de schakelaar om de brandstofpomp uit te schakelen zit een rode resetknop.

Locatie - 5-deurs

De schakelaar om de brandstofpomp uit te schakelen bevindt zich achter een toegangspaneel in het zijpaneel rechtsachter, in de buurt van de achterklep. Op de schakelaar om de brandstofpomp uit te schakelen zit een rode resetknop.

De schakelaar voor uitschakelen van de brandstofpomp resetten

De schakelaar voor uitschakelen van de brandstofpomp resetten

Uw auto is uitgerust met een uitschakelfunctie van de brandstofpomp, die de stroom van brandstof naar de motor stopzet bij een gemiddelde tot ernstige botsing. Niet elke aanrijding veroorzaakt deze afsluiting.

Als uw auto na een aanrijding afslaat, dan kunt u deze opnieuw starten door het volgende te doen:

 1. Zet het contact uit.
 2. Controleer het brandstofsysteem op lekkages.
 3. Als er geen lek zichtbaar is, reset dan de schakelaar om de brandstofpomp uit te schakelen door het toegangspaneel te openen en de resetknop in te drukken.
 4. Zet het contact in de stand aan. Wacht enkele seconden en zet het contact dan weer in de stand uit.
 5. Controleer verder op lekken in het brandstofsysteem.
 6. Start uw auto opnieuw als er geen lekken zichtbaar zijn.

  READ NEXT:

   Het voertuig starten met hulpstartkabels

  WAARSCHUWINGBij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gez

   Uw auto voorbereiden

  N.B.: Gebruik uitsluitend een 12V-voeding om uw auto te starten. N.B.: Ontkoppel de accu van de stilgevallen auto niet, omdat dit het elektrische systeem van de auto kan beschadigen. Parkeer het voertuig waarop u startkabels wilt

   Startkabels gebruiken

  Start de motor van de hulpauto en laat de motor met enigszins verhoogde toeren draaien. Start de motor van de stilgevallen auto. N.B.: Voor auto's met een handgeschakelde transmissie: als de accu leeg raakt of u een nieuwe ac

  SEE MORE:

   CNG

  Afb. 137 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker Een G-TEC-wagen kan op CNG en benzine rijden. Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens " afb. 137. Automatisch omschakelen van rijden op aardgas naar rijden op benzine - het automatisch

   Vloermatten

  WAARSCHUWINGGebruik een vloermat die is ontworpen voor de beenruimte van uw voertuig en de pedalen niet hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke ve