Compacte stadsauto: Uw auto voorbereiden

N.B.: Gebruik uitsluitend een 12V-voeding om uw auto te starten.

N.B.: Ontkoppel de accu van de stilgevallen auto niet, omdat dit het elektrische systeem van de auto kan beschadigen.
 1. Parkeer het voertuig waarop u startkabels wilt aansluiten zo dicht mogelijk bij de stilgevallen auto. Zorg er daarbij voor dat de twee voertuigen elkaar niet raken. Trek de parkeerremmen van beide voertuigen aan en blijf uit de buurt van de koelventilator van de motor en andere bewegende onderdelen.
 2. Controleer alle accuaansluitingen en verwijder eventueel buitensporige hoeveelheden corrosie voordat u de accukabels aansluit. Controleer of alle ventilatiedoppen stevig en vlak vastzitten.
 3. Zet de verwarmingsventilatoren van beide voertuigen aan als bescherming tegen piekstroom. Schakel alle andere accessoires uit.
De hulpstartkabels aansluiten

N.B.: In de afbeelding wordt de onderste auto gebruikt om de hulpaccu (de voedingsbron) aan te duiden.

De hulpstartkabels aansluiten

 1. Sluit de positieve (+) hulpstartkabel aan op de positieve (+) pool van de lege accu.
 2. Sluit het andere uiteinde van de positieve (+) kabel aan op de positieve (+) aansluiting van de hulpaccu.
 3. Sluit de negatieve (-) kabel aan op de negatieve (-) aansluiting van de hulpaccu.
 4. Sluit ten slotte de negatieve (-) kabel aan op een zichtbaar metalen deel van de motor van de stilgevallen auto, uit de buurt van de accu en de carburator of het systeem voor brandstofinspuiting.
N.B.: Sluit de negatieve (-) kabel niet aan op brandstofleidingen, motorafdekkingen, het inlaatspruitstuk of elektrische onderdelen als massapunten.
WAARSCHUWING

Sluit het uiteinde van de tweede kabel niet aan op de minpool (-) van de te starten accu. Een vonk kan ervoor zorgen dat de gassen rond de accu exploderen.

Zorg ervoor dat de kabels niet met ventilatorbladen, riemen, bewegende onderdelen van beide motoren of onderdelen van het brandstoftoevoersysteem in aanraking kunnen komen.

  READ NEXT:

   Startkabels gebruiken

  Start de motor van de hulpauto en laat de motor met enigszins verhoogde toeren draaien. Start de motor van de stilgevallen auto. N.B.: Voor auto's met een handgeschakelde transmissie: als de accu leeg raakt of u een nieuwe ac

   Waarschuwingssysteem na een aanrijding

  Het systeem doet de lampjes van de richtingaanwijzers knipperen bij een ernstige botsing waarbij een airbag (voor, zij, zijgordijn of Safety Canopy) of de gordelspanners worden geactiveerd. De lampjes gaan uit wanneer: u op een knop voor

  SEE MORE:

   Radio

  Inleiding voor het onderwerp Afhankelijk van de wagenuitrusting is analoge radio-ontvangst van FM- en AMfrequentiegebieden en digitale radio-ontvangst DAB mogelijk. VOORZICHTIG Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het rad

   Een benzinemotor starten

  N.B.: De startmotor kan slechts een beperkte periode worden bediend (bijvoorbeeld 10 seconden). Het aantal startpogingen is beperkt tot ongeveer zes. Als deze limiet wordt overschreden, dan laat het systeem pas nieuwe pogingen toe