Compacte stadsauto: Beschrijving van de bediening

Afb. 130
Afb. 130 Bedieningselementen van het snelheidsregelsysteem

Overzicht van de bedieningselementen van het SRS " afb. 130

SRS activeren (regeling inactief)

Regeling onderbreken (tegen de veerdruk in)

SRS deactiveren (ingestelde snelheid wissen)

Regeling weer hervattena) / snelheid verhogen

Regeling starten / snelheid verlagen

a) Als geen snelheid is ingesteld, dan wordt de actuele snelheid overgenomen.

Na het starten van de regeling regelt het snelheidsregelsysteem de wagen af op de actuele snelheid. In het instrumentenpaneel brandt het controlelampje .

Na een onderbreking van de regeling kan de opgeslagen snelheid door het indrukken van toets B weer worden hervat.

De automatische regelingsonderbreking vindt plaats als een van de volgende situaties zich voordoet.

 • Door het intrappen van het rem- of koppelingspedaal.
 • Bij een ingreep van een van de remondersteunende hulpsystemen (bijvoorbeeld ESC).
 • Door de activering van een airbag.
ATTENTIE
 • Om onbedoeld inschakelen van het snelheidsregelsysteem te voorkomen, het systeem na gebruik altijd uitschakelen.
 • De regeling niet hervatten, indien de ingestelde snelheid voor de bestaande verkeerssituatie te hoog is.

Let op Tijdens de regeling kan de snelheid door het bedienen van het gaspedaal worden verhoogd. Na het loslaten van het gaspedaal daalt de snelheid tot de opgeslagen waarde.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  City Safe Drive (hierna systeem) controleert de verkeerssituatie vóór de wagen. Herkent het systeem het gevaar van een aanrijding met een vóór de wagen aanwezig obstakel, dan wordt er automatisch geremd. Daardoor wor

   Werking

  Afb. 131 Lasersensor / registratiegebied Het systeem registreert met een lasersensor " afb. 131 - A verkeerssituaties vóór de wagen tot een afstand van ongeveer 10 meter " afb. 131 - B. De systeemingrepen gebeuren bij een her

  SEE MORE:

   Nummers van CD herhalen

  Met SYNCDruk op functietoets 1. N.B.: Wanneer een MP3 of WMA cd wordt afgespeeld, kunt u het systeem het huidige nummer of alle nummers in de huidige map laten herhalen. Druk op toets 1 om te wisselen tussen deze opties.Zonder SYNC

   Bediening van het informatiesysteem

  Afb. 26 Toetsen op de bedieningshendel Bediening van de multifunctie-indicatie Drukken (boven of onder) - Indicaties kiezen / waarden instellen Drukken - Indicatie weergeven/bevestigen Bediening van het MAXI DOT-display Drukken (bove