Compacte stadsauto: Beschrijving van de bandenafdichtset

Afb. 156 Beschrijving van de bandenafdichtset
Afb. 156 Beschrijving van de bandenafdichtset

De bandenafdichtset bevindt zich in een bak onder de bodembekleding van de bagageruimte.

 1. Sticker met de snelheidsaanduiding "max. 80 km/h" resp. "max. 50 mph"
 2. Ventielsleutel
 3. Vulslang met vuldop
 4. Luchtcompressor (de plaatsing van de bedieningselementen kan verschillend zijn, afhankelijk van het type luchtcompressor dat bij de wagen is geleverd)
 5. Bandenvulslang
 6. Knop voor verlagen van de bandendruk
 7. Bandenspanningmeter
 8. 12 volt kabelstekker
 9. Aan-uitschakelaar
 10. Fles met bandenafdichtmiddel
 11. Reserve-ventielinzetstuk

Let op De conformiteitsverklaring zit bij de luchtcompressor of in de wagendocumentiemap.

  READ NEXT:

   Voorbereidende werkzaamheden voor gebruik van de bandenafdichtset

  Veiligheidshalve vóór een wielreparatie langs de weg de volgende aanwijzingen in acht nemen. De wagen zo ver mogelijk van het rijdende verkeer neerzetten - hiertoe een plaats met een vlakke en stevige ondergrond kiezen. De m

   Aanwijzingen voor het rijden met een gerepareerde band

  De bandenspanning in de gerepareerde band moet na 10 minuten rijden worden gecontroleerd. De bandenspanning is 1,3 bar of lager De band kan met de bandenafdichtset niet voldoende worden afgedicht. Niet verder rijden! De hulp van een spec

   Starthulp

  Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen. Bij het gebruik van de accu moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht wo

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE Niets op het dashboard leggen. Daarop neergelegde voorwerpen zouden tijdens het rijden kunnen verschuiven en uw aandacht van de verkeerssituatie afleiden - gevaar voor ongevallen! Verzeker u ervan dat tijdens het rijden ge

   Gloeilampen vervangen - 5-deurs

  WAARSCHUWINGSchakel de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. Lampen kunnen heet worden. Laat de gloeilamp afkoelen voordat u deze verwijderd. H