Compacte stadsauto: Algemene informatie

WAARSCHUWING

Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Algemene informatie

SYNC is een communicatiesysteem voor auto's dat werkt met uw van Bluetooth voorziene mobiele telefoon en draagbare mediaspeler.

Hiermee kunt u:
 • Oproepen maken en ontvangen
 • Muziek van uw mediaspeler openen en afspelen
 • Emergency Assistance en applicaties gebruiken via SYNC Applink *
 • Contacten in telefoonboek en muziek openen via spraakcommando's
 • Muziek streamen vanaf uw aangesloten gsm
 • Vooraf opgestelde sms'en selecteren (als uw apparaat dit ondersteunt)
 • Het geavanceerde spraakherkenningssysteem gebruiken
 • Uw USB-apparaat laden (als uw apparaat dit ondersteunt)
*Deze functies zijn niet op alle markten beschikbaar en moeten wellicht worden geactiveerd. De beschikbare apps voor AppLink variëren per markt.

Zorg dat u de gebruikshandleiding van uw apparaat leest voordat u dit in combinatie met SYNC gebruikt.

Ondersteuning

Neem contact op met een erkende dealer voor meer ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de regionale website van Ford.

Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING

Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Bij het gebruik van SYNC:
 • Bedien geen afspeelapparatuur wanneer de stroomdraden of kabels ervan zijn gebroken, gespleten of beschadigd. Plaats snoeren en kabels voorzichtig op een plaats waar u er niet op kunt stappen en waar ze de werking van pedalen, stoelen, compartimenten of veilig rijden niet hinderen.
 • Laat afspeelapparatuur niet onder extreme omstandigheden in uw auto liggen, want hierdoor kan de apparatuur beschadigd raken. Zie de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.
 • Probeer het systeem niet te wijzigen of repareren.Neem contact op met uw erkende dealer.
Privacy-informatie

Wanneer uw mobiele telefoon op SYNC wordt aangesloten, dan maakt het systeem een profiel aan dat aan uw mobiele telefoon gekoppeld is. Het systeem maakt dit profiel aan om uw meer mobiele functies en een efficiëntere bediening te bieden. Dit profiel kan onder andere gegevens bevatten over uw telefoonboek, tekstberichten (gelezen en ongelezen) en de oproepgeschiedenis. De gegevens bevatten tevens de oproepgeschiedenis terwijl uw mobiele telefoon niet op het systeem aangesloten was. Als u verbinding maakt met een mediaspeler creëert en bewaart het systeem een index van ondersteunde mediabestanden. Het systeem slaat ook een kort ontwikkelingslog van ca. 10 minuten op van alle recente systeemactiviteit. Het logprofiel en andere systeemgegevens kunnen gebruikt worden ter verbetering van het systeem en ter ondersteuning van de diagnose in het geval van eventuele storingen.

Het profiel van de mobiele telefoon, de index van de mediaspeler en het ontwikkelingslogbestand blijven in het systeem aanwezig tenzij deze worden gewist. Deze zijn alleen algemeen toegankelijk in de auto als u uw mobiele telefoon of mediaspeler verbindt. Als u het systeem of uw auto niet langer wilt gebruiken, dan raden we u aan een Master Reset te voltooien om alle opgeslagen informatie te wissen. Zie SYNC.

Er is speciale uitrusting nodig voor toegang tot systeemgegevens. Er is tevens toegang nodig tot de SYNC-module van de auto. Ford zal geen toegang tot de systeemgegevens verkrijgen voor andere dan de beschreven doeleinden zonder toestemming. Voorbeelden van toegang tot systeemgegevens zijn een rechterlijk bevel of waar nodig op order van wettelijke uitvoerders, andere overheidsinstanties of derden die als wettelijke autoriteit gelden. Andere partijen kunnen onafhankelijk van ons om toegang tot de informatie vragen. Verdere privacygegevens zijn beschikbaar. Zie SYNC Applications and Services.

  READ NEXT:

   Spraakherkenning gebruiken

  Dit systeem helpt u bij de bediening van veel functies m.b.v. spraakcommando's.Zo kunt u uw handen aan het stuurwiel houden en uw aandacht op de weg voor u gevestigd houden. Een spraaksessie starten Druk op de spraaktoets op het stu

   SYNC gebruiken met telefoon

  Handsfree bellen is een van de hoofdfuncties van SYNC. Ondadnks dat het systeem een verscheidenheid aan functies ondersteunt, zijn veel functies afhankelijk van de mobiele telefoon zelf. De meeste mobiele telefoons met de draadloze Bluetoo

   Mobiele telefoon voor het eerst koppelen

  Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden. N.B.: Schakel het contact en de radio in. N.B.: Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scroll

  SEE MORE:

   Banden wisselen

  N.B.: Controleer als de banden ongelijkmatig of voortijdig slijtage vertonen de uitlijning en de wielbalans of verhelp eventuele mechanische voordat de wielen worden gewisseld.N.B.: Controleer na het wisselen van uw banden de ba

   Beheer van gekoppelde externe apparaten

  Afb. 118 Lijst met gekoppelde apparaten / wissen van gekoppelde apparaten Voor de weergave van de lijst met gekoppelde externe apparaten de toets Bluetooth → Gekoppelde apparaten indrukken. In de lijst met gekoppelde externe app