Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Mobiele telefoon voor het eerst koppelen

Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / SYNC / SYNC gebruiken met telefoon / Mobiele telefoon voor het eerst koppelen

Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden.

N.B.: Schakel het contact en de radio in.

N.B.: Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scrollen.
 1. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon ingeschakeld is voordat het zoeken wordt gestart. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het apparaat.
 2. Druk op de toets PHONE. Als het display van de audio-unit aangeeft dat geen telefoons zijn gekoppeld, selecteert u de optie Toevoegen.
 3. Wanneer een bericht voor het beginnen met koppelen in het display van de audio-unit wordt weergegeven, zoekt u naar SYNC op uw mobiele telefoon om de koppelingsprocedure te starten.
 4. Selecteer SYNC op uw mobiele telefoon.
 5. Wacht tot de pincode verschijnt op het telefoondisplay. Vergelijk de pincode op de telefoon met de pincode op het audiodisplay, en accepteer het verzoek op het display van de mobiele telefoon en het voertuig. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
N.B.: In sommige gevallen wordt u gevraagd om een pincode in te voeren op uw telefoon. Voer dan de pincode van zes tekens die verschijnt op het audiodisplay, in op uw telefoon. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.

Afhankelijk van de capaciteit van uw mobiele telefoon en uw markt, kan het systeem u vragen om iets te doen, zoals de huidige mobiele telefoon instellen als de primaire telefoon (de mobiele telefoon waarmee het systeem automatisch verbinding probeert te maken na het inschakelen van het contact), of uw telefoonboek downloaden.

Missing Image Op het informatiedisplay kunnen het laadniveau en de signaalsterkte van uw mobiele telefoon worden weergegeven.

Spraakcommando's gebruiken

Missing Image Zorg dat u de Bluetooth-functie op uw telefoon aanzet voor u de zoekopdracht start. Raadpleeg indien nodig de handleiding van het apparaat.

Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

Spraakcommando Actie en omschrijving
((Bluetooth | telefoon | GSM) (toevoegen | koppelen) | (voeg | koppel) (Bluetooth | telefoon | GSM) [toe]) Volg de instructies op het audiodisplay.

Woorden tussen vierkante haakjes [ ] zijn optioneel en hoeven niet gezegd te worden om het systeem het commando te laten begrijpen.

Afhankelijk van de functies van uw telefoon en uw markt kan het systeem u vragen stellen, zoals of u de huidige telefoon wilt instellen als de primaire telefoon (de telefoon waarmee het SYNC-systeem automatisch eerst verbinding probeert te maken wanneer het voertuig start) en of u uw telefoonboek wilt downloaden.

Spraakcommando's telefoonservices

Houd de spraaktoets op het stuurwiel ingedrukt om deze functie te gebruiken, indien dit wordt ondersteund door het verbonden apparaat.

  READ NEXT:

   Meer mobiele telefoons koppelen

  Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden. N.B.: Schakel het contact en de radio in. N.B.: Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scroll

   Telefoonopties tijdens een actief gesprek

  Tijdens een actieve oproep worden er extra menufuncties beschikbaar, bijvoorbeeld een oproep in de wacht zetten. Kies voor toegang tot dit menu één van de beschikbare opties onderaan het display van de audio-unit of selecteer

   Tekstberichten

  Met het systeem kunt u tekstberichten ontvangen, versturen, downloaden en verwijderen. Het systeem kan tevens ontvangen tekstberichten lezen, zodat u uw ogen niet van de weg hoeft te nemen.N.B.: Dit is een telefoonafhankelijke fun

  SEE MORE:

   Beheer van gekoppelde externe apparaten

  Afb. 118 Lijst met gekoppelde apparaten / wissen van gekoppelde apparaten Voor de weergave van de lijst met gekoppelde externe apparaten de toets Bluetooth → Gekoppelde apparaten indrukken. In de lijst met gekoppelde externe app

   Inleiding voor het onderwerp

  Vóór elke rit de juiste zithouding innemen en deze houding ook tijdens de rit niet wijzigen. Ook de passagiers erop wijzen de juiste zithouding in te nemen en deze houding ook tijdens de rit niet te wijzigen. Voor de bijrijder geld