Compacte stadsauto: Spraakherkenning gebruiken

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / SYNC / Spraakherkenning gebruiken

Dit systeem helpt u bij de bediening van veel functies m.b.v. spraakcommando's.Zo kunt u uw handen aan het stuurwiel houden en uw aandacht op de weg voor u gevestigd houden.

Een spraaksessie starten

Missing Image Druk op de spraaktoets op het stuurwiel. Op het display verschijnt een lijst met beschikbare commando's.

Algemene spraakcommando's
(stoppen | annuleren | onderbreken) Dit commando beëindigt de spraaksessie. U kunt een spraaksessie ook annuleren door de spraaktoets minstens twee seconden lang ingedrukt te houden.
help Dit commando geeft u tips, voorbeelden en instructies.
hoofdmenu Dit commando start de spraaksessie opnieuw vanaf het oorspronkelijke beginpunt.

Handige tips

 • Zorg dat het interieur van de auto zo stil mogelijk is. Windgeruis van open ruiten en trillingen door het wegdek kunnen het correct herkennen van spraakcommando's door het systeem voorkomen.
 • Wacht na het drukken op het spraakcommandopictogram tot u de toon hoort en een bericht verschijnt, voordat u een spraakcommando zegt. Spraakcommando's die eerder uitgesproken worden, zullen niet geregistreerd worden in het systeem.
 • Spreek natuurlijk, zonder lange pauzes tussen de woorden.
 • U kunt het systeem op elk gewenst moment onderbreken terwijl het spreekt door op het spraakcommandopictogram te drukken.
U kunt het systeem op elk moment onderbreken terwijl het spreekt door op de spraaktoets te drukken. U kunt een spraaksessie ook annuleren door de spraaktoets op elk willekeurig moment ingedrukt te houden.

Systeeminteractie en -feedback

Het systeem geeft feedback aan de hand van akoestische tonen, propmts, vragen en gesproken bevestigingen, afhankelijk van de situatie en het gekozen interactieniveau. U kunt het spraakherkenningssysteem zodanig aanpassen dat dit meer of minder instructies en feedback geeft.

Een hogere mate van interactie is de standaardinstelling om u te helpen bij het leren van het gebruik van het systeem. U kunt deze instellingen op elk willekeurig moment wijzigen.

Het interactieniveau aanpassen

Missing Image Druk op de spraakknop. Wanneer u wordt gevraagd:

Commando Omschrijving
spraakinstellingen Geeft toegang om de mate van interactie te wijzigen.

Daarna het volgende:

Commando Omschrijving
dialoogmodus gevorderden Minder akoestische interactie en meer toonprompts geven.
dialoogmodus beginners Uitgebreide interactie en begeleiding geven.

Bevestigingsprompts zijn korte vragen die het systeem stelt wanneer uw verzoek niet duidelijk is of wanneer er meer dan één reactie op uw verzoek mogelijk is. Het systeem kan bijvoorbeeld vragen of het commando "phone" correct is.

Druk op de spraakknop. Wanneer u wordt gevraagd:

 

Commando Omschrijving
spraakinstellingen Geeft toegang om de instelling voor vragen om bevestiging te wijzigen.

Daarna het volgende:

Commando Omschrijving
bevestiging uit Maakt de meest waarschijnlijke keuze op basis van het commando. Er kan soms toch gevraagd worden de instellingen te bevestigen.
bevestiging aan Uw gesproken commando verduidelijken met een korte vraag.

Het systeem maakt een optielijst aan indien er op basis van uw gesproken commando's meerdere mogelijkheden zijn. Als dit is ingeschakeld, kan het systeem u tot vier mogelijkheden om verduidelijking vragen.

Commando Omschrijving
media kandidatenlijst uit Maakt de meest waarschijnlijke keuze uit de media-optielijst. Het systeem kan u af en toe vragen stellen.
media kandidatenlijst aan Uw gesproken commando voor media-opties verduidelijken.
telefoon kandidatenlijst uit Maakt de meest waarschijnlijke keuze uit de optielijst van de gsm. Het systeem kan u af en toe vragen stellen.
telefoon kandidatenlijst aan Verduidelijkt uw gesproken commando voor gsm-opties.

Spraakinstellingen wijzigen

U kunt de spraakinstellingen wijzigen met behulp van de informatie- en entertainmentdisplay.

Druk op de MENU toets.

U kunt dan het volgende selecteren:

 

Handeling Mededeling
SYNC-Instelling.
Spraakinstell. Gaat naar het menu voor spraakopties.

  READ NEXT:

   SYNC gebruiken met telefoon

  Handsfree bellen is een van de hoofdfuncties van SYNC. Ondadnks dat het systeem een verscheidenheid aan functies ondersteunt, zijn veel functies afhankelijk van de mobiele telefoon zelf. De meeste mobiele telefoons met de draadloze Bluetoo

   Mobiele telefoon voor het eerst koppelen

  Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden. N.B.: Schakel het contact en de radio in. N.B.: Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scroll

   Meer mobiele telefoons koppelen

  Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden. N.B.: Schakel het contact en de radio in. N.B.: Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scroll

  SEE MORE:

   Loodvrije benzine

  Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld " afb. 134 . De wagen alleen gebruiken met loodvrije benzine gebruiken, die maximaal 10% bioethanol (E10) bevat. Loodvrije benzine moet voldoen aan de Eu

   Rijden door water

  Afb. 127 Maximaal toelaatbare waterhoogte bij rijden door water Om beschadigingen aan de wagen bij het rijden door water (bijvoorbeeld overstroomde wegen) te voorkomen, op het volgende letten: Vóór het rijden door water de d