Compacte stadsauto: Trekhaak

WAARSCHUWING

Wanneer de trekhaak niet wordt gebruikt, berg dan de trekhaakkogel stevig vastgezet in het bagagecompartiment op.

Het aanbrengen van de afneembare trekhaakkogel moet bijzonder zorgvuldig plaatsvinden aangezien de juiste bevestiging bepalend is voor de veiligheid van uw auto en de aanhanger.

Gebruik geen gereedschap voor het aanbrengen of verwijderen van de afneembare trekhaakkogel.

Wijzig de aanhangerkoppeling niet.

Demonteer of repareer de trekhaakkogel niet.

N.B.: Verwijder eventuele koppelstukken van de stekkerdoos van de trekhaak. Als u dit niet doet, kan dit corrosie van de stekkerdoos veroorzaken. Reinig de stekkerdoos van de trekhaak regelmatig en zorg dat er geen vuil is dat voorkomt dat het deksel van de stekkerdoos goed kan sluiten.

Trekhaak

Een 13-pens stekkerdoos en het bevestigingspunt voor de trekhaakkogel bevinden zich onder de achterbumper. Draai de stekkerdoos 90 graden tot hij in zijn eindstand wordt vergrendeld.

READ NEXT:

 Mechanisme van trekhaakkogel ontgrendelen

Verwijder de beschermkap. Breng de sleutel aan en draai hem rechtsom om het mechanisme te ontgrendelen. Houd de trekhaakkogel vast. Trek de draaiknop naar buiten en draai hem rechtsom totdat hij klikt. N.B.: Het rode merkt

 Trekhaakkogel aanbrengen

WAARSCHUWINGBreng de trekhaakkogel alleen aan wanneer de koppeling volledig is ontgrendeld. N.B.: Verwijder de dop. Breng de trekhaakkogel verticaal aan en druk hem omhoog tot hij aangrijpt. N.B.: Houd uw hand niet in de

 Met aanhanger rijden

WAARSCHUWINGWanneer aan een van de onderstaande voorwaarden niet kan worden voldaan, gebruik dan de trekhaak niet en laat deze door een erkende dealer controleren. Controleer voordat u gaat rijden of de trekhaakkogel goed is vergren

SEE MORE:

 Inleiding voor het onderwerp

De informatie in de technische wagendocumentatie heeft altijd voorrang boven de informatie in dit instructieboekje. De rijprestaties zijn bepaald zonder prestatieverminderende meeruitvoeringen (bv. airconditioning). De aangegeven waarden zijn

 Brandstofafsluiter

WAARSCHUWINGAls brandstoflekken na een aanrijding niet worden geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd, kan het risico van brand en ernstig letsel toenemen. Ford Motor Company raadt aan het brandstofsysteem na een aanrijding te