Compacte stadsauto: Hoofdsteunen

WAARSCHUWING

Stel de hoofdsteunen correct af voordat u in de auto plaatsneemt en ermee gaat rijden. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Verstel de hoofdsteun niet tijdens het rijden.

Trek de achterste hoofdsteun omhoog wanneer iemand achterin plaatsneemt.

Als u een naar voor gericht kinderzitje gebruikt op de achterbank, moet u de hoofdsteun van die bank verwijderen.

De hoofdsteun is een veiligheidsvoorziening. Voor zover mogelijk dient deze geïnstalleerd en correct afgesteld te zijn wanneer de stoel bezet is.

Installeer de hoofdsteun op de juiste wijze om het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren.

N.B.: Verstel de rugleuning naar een rechte rijpositie alvorens de hoofdsteun af te stellen. Stel de hoofdsteun zodanig in, dat de bovenzijde gelijkligt met de bovenzijde van uw hoofd. Stel de hoofdsteun zover mogelijk naar voren in. Zorg hierbij ervoor dat u comfortabel zit. Als u erg lang bent, stelt u de hoofdsteun af op de hoogste positie.

Hoofdsteunen voorin

Hoofdsteunen voorin

Hoofdsteunen achterin (indien aanwezig)

Hoofdsteunen achterin (indien aanwezig)

De hoofdsteun bestaat uit:
 1. Een energieabsorberende hoofdsteun
 2. Twee stalen stangen
 3. Verstel- en ontgrendelknop van geleidebus
 4. Ontgrendel- en verwijderknop van geleidebus

De hoofdsteunen afstellen

De hoofdsteun omhoog brengen

Trek de hoofdsteun omhoog.

De hoofdsteun laten zakken

 • Druk op toets C en houd deze ingedrukt.
 • Druk de hoofdsteun naar beneden.
De hoofdsteun verwijderen
 • Trek de hoofdsteun omhoog tot deze de hoogste positie heeft bereikt.
 • Druk op toets C en D en houd deze ingedrukt.
 • Trek de hoofdsteun omhoog.
De hoofdsteun aanbrengen

Lijn de stalen stangen uit op de geleidebussen en druk de hoofdsteun omlaag tot deze is vergrendeld.

  READ NEXT:

   Handmatig verstelbare stoelen

  WAARSCHUWINGVerstel de bestuurdersstoel niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstig persoonlijk letsel of de dood als gevolg. De stoel naar achteren en naar voren bewegenWAARSCHUW

   De rugleuning neerklappen

  WAARSCHUWINGGebruik tijdens het rijden de achterbank niet als bed. Als u deze waarschuwing negeert, kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Wanneer u de stoelen neerklapt of uitklapt, moet u voorzichtig zijn dat uw vi

  SEE MORE:

   Gebruik van het kinderzitje op de bijrijdersstoel

  Geldt voor Taiwan Afb. 13 Stickers met waarschuwingsaanwijzingen Geen zuigelingen, kleuters en kinderen op de bijrijdersstoel vervoeren. Daarop attendeert ook de sticker die zich op de bijrijderszonneklep bevindt " afb. 13. Veilig vervoer

   Zonder aanhanger rijden

  WAARSCHUWINGOntgrendel de trekhaakkogel nooit terwijl een aanhanger is aangekoppeld. Verwijder de trekhaakkogel. Breng de stekker in de houder aan (1). Onderhoud WAARSCHUWINGVerwijder voordat u uw auto met een hogedrukreiniger reinig