Compacte stadsauto: Gegevensopslag

Een groot aantal elektronische componenten in uw auto bevatten gegevensopslagmodules die tijdelijk of permanent technische gegevens opslaan over de staat van de auto, gebeurtenissen en storingen.

Over het algemeen bevat deze technische informatie gegevens over de staat van onderdelen, modules, systemen of de omgeving:
 • Bedrijfsomstandigheden van systeemcomponenten (bijvoorbeeld vulpeilen).
 • Statusberichten van de auto en de afzonderlijke componenten (bijvoorbeeld het aantal wielomwentelingen/draaisnelheid, deceleratie, zijwaartse acceleratie).
 • Storingen en defecten in belangrijke systeemcomponenten (bijvoorbeeld verlichting en remsysteem).
 • Reacties van de auto onder bepaalde rij-omstandigheden (bijvoorbeeld activeren van een airbag, activeren van de stabiliteitsregeling).
 • Omgevingscondities (bijvoorbeeld temperatuur).
Deze gegevens zijn alleen technisch en helpen bij het identificeren en corrigeren van storingen en optimaliseren van voertuigfuncties. Bewegingsprofielen die afgelegde routes aangeven kunnen niet met behulp van deze gegevens worden aangemaakt.

Als services worden gebruikt (bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden, onderhoudsprocedures, garantiedossiers, kwaliteitsgarantie), kunnen werknemers van het servicenetwerk (inclusief fabrikanten) deze technische informatie aflezen van de modules voor gegevensopslag van gebeurtenissen en storingen met behulp van speciale diagnoseapparaten. Indien nodig ontvangt u meer informatie. Nadat een storing is gecorrigeerd, worden de gegevens gewist uit de storingopslagmodule of worden deze voortdurend overschreven.

Tijdens gebruik van de auto kunnen situaties voorkomen waarin deze technische gegevens met betrekking tot andere informatie (ongeluksrapportage, schade aan de auto, getuigenverklaringen, enz.) kunnen worden gekoppeld aan een specifiek persoon (eventueel met de hulp van een expert).

Via aanvullende functies die contractueel zijn overeengekomen met de klant (bijvoorbeeld de locatie van de auto in noodgevallen) kunnen bepaalde voertuiggegevens uit de auto worden overgedragen.

N.B.: Sluit geen draadloze aansluitbare apparaten aan op de diagnosestekker. Onbevoegde derden kunnen zich toegang verschaffen tot de voertuiggegevens en de prestaties van veiligheidsgerelateerde systemen hinderen. Sta alleen toe dat reparatiefaciliteiten die onze service- en reparatie-instructies volgen hun apparatuur aansluiten op de diagnosestekker.

  READ NEXT:

   Aanbeveling nieuwe onderdelen

  We hebben uw auto gebouwd volgens de hoogste normen met gebruik van hoogwaardige onderdelen.We raden het gebruik van originele Ford en Motorcraft onderdelen aan wanneer er gepland onderhoud of reparaties aan uw auto moeten worden uitge

   Uitrusting mobiele communicatie

  WAARSCHUWINGAfleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen

  SEE MORE:

   Bluetooth Audio

  Het systeem kan ook muziek van uw mobiele telefoon via Bluetooth afspelen. Druk op AUX of de spraaktoets om Bluetooth-audio in te schakelen en zeg wanneer dit wordt gevraagd:  Spraakcommando

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE De motor nooit met extra dempingsmateriaal (bijvoorbeeld een deken) afdekken - brandgevaar!   ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte de volgende instructies in acht nemen - gevaar voor verwondingen of brand.