Compacte stadsauto: Ruitenwisserbladen vervangen

Inleiding voor het onderwerp

ATTENTIE Om veiligheidsredenen moet u de ruitenwisserbladen jaarlijks een- tot tweemaal vervangen.

Ruitenwisserbladen van de voorruit vervangen

Afb. 163
Afb. 163 Servicestand van de ruitenwisserarmen instellen

Afb. 164 Ruitenwisserblad van de voorruit vervangen
Afb. 164 Ruitenwisserblad van de voorruit vervangen

Vóór het vervangen van de ruitenwisserbladen de motorkap sluiten en de wisserarmen in de servicestand zetten.

Servicestand instellen

 • Het contact in- en weer uitschakelen.
 • Binnen 10 seconden de bedieningshendel in pijlrichting drukken " afb. 163 en ongeveer 2 seconden vasthouden.

Ruitenwisserblad verwijderen

 • De ruitenwisserarm in pijlrichting 1 van de voorruit optillen " afb. 164.
 • Het wisserblad tot de aanslag in dezelfde richting kantelen.
 • De ruitenwisserarm vasthouden en de borging A in pijlrichting 2 drukken.
 • Het wisserblad in pijlrichting 3 verwijderen.

Ruitenwisserblad bevestigen

 • Het ruitenwisserblad tegen de pijlrichting in 3 schuiven, tot het blad vergrendelt.

  Controleren of het ruitenwisserblad correct is bevestigd.

 • De wisserarm op de ruit terugklappen.
 • Het contact inschakelen en de bedieningshendel in pijlrichting drukken " afb.164.

De wisserarmen gaan naar de basisstand.

Ruitenwisserblad van de achterruit vervangen

Afb. 165 Ruitenwisserblad van de achterruit vervangen
Afb. 165 Ruitenwisserblad van de achterruit vervangen

Ruitenwisserblad verwijderen

 • De ruitenwisserarm in pijlrichting 1 van de voorruit optillen " afb. 165.
 • Het wisserblad tot de aanslag in dezelfde richting kantelen.
 • De ruitenwisserarm vasthouden en de borging A in pijlrichting 2 drukken.
 • Het wisserblad in pijlrichting 3 verwijderen.

Ruitenwisserblad bevestigen

 • Het ruitenwisserblad tegen de pijlrichting in 3 schuiven, tot het blad vergrendelt.

  Controleren of het ruitenwisserblad correct is bevestigd.

 • De wisserarm op de ruit terugklappen.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  Afb. 166 Doorgebrande zekering De afzonderlijke stroomkringen zijn door middel van smeltzekeringen beveiligd. Een doorgebrande zekering is aan een doorgesmolten metalen strookje te herkennen " afb. 166. ATTENTIE Voor aanvang van alle

  SEE MORE:

   MyKey programmeren

  Optionele Instellingen Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op de knop OK of de pijl naar rechts. Gebruik de pijltoetsen om na

   Algemene informatie

  WAARSCHUWINGWerk niet aan een warme motor. Schakel het contact uit en schakel de parkeerrem in.Raak onderdelen van het elektronisch ontstekingssysteem bij aangezet contact of draaiende motor niet aan. Het systeem werkt met hoogspanni