Compacte stadsauto: 12 volt stopcontact

Afb. 68
Afb. 68 12 volt stopcontact

 • Om het stopcontact te gebruiken, de afdekking van het stopcontact openen en de stekker van de elektrische verbruiker in het stopcontact steken " afb.68.

Het 12 volt stopcontact werkt alleen als het contact is ingeschakeld.

ATTENTIE
 • Niets op het dashboard leggen. Daarop neergelegde voorwerpen zouden tijdens het rijden kunnen verschuiven en uw aandacht van de verkeerssituatie afleiden - gevaar voor ongevallen!
 • Verzeker u ervan dat tijdens het rijden geen voorwerpen in de bestuurdersvoetenruimte kunnen komen - gevaar voor ongevallen!
 • Alle apparaten moeten tijdens het rijden veilig worden opgeborgen, zodat deze bij een plotselinge remmanoeuvre of een ongeval niet door het interieur kunnen slingeren - levensgevaar!
 • De apparaten kunnen tijdens de werking warm worden - gevaar voor verwondingen resp. brand!
 • Onjuist gebruik van de stopcontacten en de elektrische accessoires kan brand, brandwonden en andere zware verwondingen tot gevolg hebben.

 

VOORZICHTIG
 • De stopcontacten mogen alleen voor de aansluiting van vrijgegeven elektrische accessoires met een totale vermogensafname van maximaal 120 watt worden gebruikt - anders bestaat gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie van de wagen.
 • Bij stilstaande motor en ingeschakelde verbruikers wordt de accu ontladen!
 • Voor het in- en uitschakelen van het contact en voor het starten van de motor het op het stopcontact aangesloten apparaat uitschakelen - gevaar voor schade door spanningsschommelingen.

Multimediahouder

Afb. 69
Afb. 69 Multimediahouder

De multimediahouder " afb. 69 is bedoeld voor het opbergen van bv. een mobiele telefoon, MP3-speler en dergelijke.

  READ NEXT:

   Opbergvak aan bijrijderszijde - variant 1

  Afb. 70 Opbergvak aan bijrijderszijde Het open opbergvak A bevindt zich onder het dashboard aan bijrijderszijde " afb. 70. Aan het opbergvak zit een tassenhaak B voor het ophangen van kleinere bagagestukken, zoals bv. tassen en dergelijke.

   Uitklapbare haak

  Afb. 73 Haak omlaagklappen De uitklapbare haak is bedoeld voor de bevestiging van kleine bagagestukken (bv. tassen). Om de haak te gebruiken, deze in pijlrichting omlaagklappen " afb. 73. De maximale toelaatbare belasting van de haak bedr

  SEE MORE:

   Trekken van een aanhanger

  WAARSCHUWINGRijd niet harder dan 100 km/u (62 mph). De bandenspanningen achter moeten worden verhoogd met ,2bar boven de specificatie. Overschrijd de maximumdruk op de zijkant van de band niet. Dit kan ernstige verwondingen veroorzak

   Kinderzitjes installeren

    WAARSCHUWINGExtreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderveiligheidszitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag! Het kind kan dodelijke of ernstige verwonding