Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Werking

Met het systeem kunt u sleutels programmeren met beperkte rijfuncties om goed rijgedrag te stimuleren. Alle bij de auto geprogrammeerde sleutels behalve één kunnen met deze beperkte modi worden geactiveerd.

Alle ongeprogrammeerde sleutels noemen we administrator- of admin-sleutels. Met deze sleutels kunt u:
 • Een MyKey maken.
 • Configureerbare MyKey-instellingen programmeren.
 • Alle MyKeys-functies wissen.
Als u een MyKey aangemaakt hebt, kunt u via het informatiedisplay toegang krijgen tot de volgende informatie:
 • Hoeveel admin-sleutels en MyKeys bij de auto geprogrammeerd zijn.
 • De totale gereden afstand met gebruik van een MyKey.
N.B.: Alle MyKeys worden met dezelfde instellingen geprogrammeerd. U kunt de sleutels niet afzonderlijk programmeren.

N.B.: Schakel het contact in om het systeem te gebruiken.

Niet-configureerbare instellingen

De volgende instellingen kunt u niet veranderen met een admin-sleutel:

 • Waarschuwing veiligheidsgordel. U kunt deze functie niet uitschakelen. Wanneer deze functie geactiveerd wordt, wordt de geluidsweergave van het audiosysteem onderbroken.
 • Vroegtijdig laag brandstofpeil. De tankwaarschuwing verschijnt eerder, wat de MyKey-gebruiker meer tijd geeft om te tanken.
 • Eventuele aanwezige assistentiesystemen, zoals bijvoorbeeld de parkeerhulp, worden altijd ingeschakeld. Deze systemen worden automatisch ingeschakeld wanneer u het contact inschakelt.
Configureerbare instellingen

Met een admin-sleutel kunt u bepaalde MyKey-instellingen configureren als u voor het eerst een MyKey maakt en voor u de sleutel verdraait of de auto opnieuw start.

U kunt de instellingen ook achteraf veranderen met een admin-sleutel:
 • U kunt een rijsnelheidslimiet instellen. Er verschijnen waarschuwingen op het display, gevolgd door een geluidssignaal zodra uw auto de ingestelde snelheid bereikt. Een override van de ingestelde snelheid door het gaspedaal volledig in te drukken, is niet mogelijk.
 • Er kunnen diverse snelheidsherinneringen worden ingesteld. Er worden waarschuwingen in het display weergegeven, gevolgd door een akoestisch signaal, wanneer de ingestelde rijsnelheid wordt overschreden.
 • Maximaal volume van audiosysteem is 45%. Er verschijnt een bericht op het display als u probeert het beperkte volume te overschrijden. De functie voor snelheidsafhankelijke of gecompenseerde automatische volumeregeling is ook uitgeschakeld.
 • Instelling Altijd aan. Als deze optie is geselecteerd, kunt u Emergency Assistance of de functie "niet storen" niet uitschakelen (indien uw auto is uitgerust met deze functies).

  READ NEXT:

   MyKey aanmaken

  Steek de sleutel die u wilt programmeren in het contactslot. Zet het contact aan. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op de knop OK of de pijl naar rechts. Selecteer Maak MyKey en d

   MyKey programmeren

  Optionele Instellingen Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op de knop OK of de pijl naar rechts. Gebruik de pijltoetsen om na

   Alle MyKeys wissen

  Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op OK. Scroll naar Alles wissen en druk opop de knop OK. Houd OK ingedrukt tot er een bericht

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  Om het gevaar voor verwondingen bij een ongeval te verminderen, is het vervoer van kinderen uitsluitend in kinderzitjes toegestaan! Voor de montage en het gebruik van het kinderzitje de aanwijzingen in dit instructieboekje en in de gebruiksaan

   Telefoonopties tijdens een actief gesprek

  Tijdens een actieve oproep worden er extra menufuncties beschikbaar, bijvoorbeeld een oproep in de wacht zetten. Kies voor toegang tot dit menu één van de beschikbare opties onderaan het display van de audio-unit of selecteer