Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

Knop A " afb. 34 wordt bij het wegrijden resp. vanaf een snelheid van meer dan 5 km/h gedeactiveerd. Na het stoppen en openen van een portier wordt de knop weer geactiveerd.

ATTENTIE
 • Nooit met een geopende achterklep rijden, omdat dan giftige uitlaatgassen het interieur kunnen binnendringen - gevaar voor vergiftiging!
 • Na het sluiten controleren of de klep goed is vergrendeld. Anders zou de klep tijdens het rijden open kunnen gaan, ook wanneer deze is vergrendeld - gevaar voor ongevallen!
 • Erop letten dat bij het sluiten van de achterklep geen lichaamsdelen worden ingeklemd - gevaar voor verwondingen!
 • Bij het sluiten van de achterklep niet op de achterruit drukken, deze kan barsten - gevaar voor verwondingen!

  READ NEXT:

   Achterklep openen/sluiten

  Afb. 34 Achterklep openen en sluiten Om de achterklep te openen, de knop A in pijlrichting 1 drukken " afb. 34. De klep in pijlrichting 2 oplichten. Om de achterklep te sluiten, in de handgreep B grijpen en in pijlrichting 3 trekk

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE De ruiten altijd voorzichtig en gecontroleerd sluiten. Anders zou u aanzienlijke verwondingen door knellen kunnen veroorzaken.   VOORZICHTIG De ruiten schoon houden (ijsvrij en dergelijke), om een correcte werking

  SEE MORE:

   Climatronic (automatische airconditioning)

  Afb. 90 Bedieningselementen van de Climatronic Afzonderlijke functies kunnen worden ingesteld resp. ingeschakeld door de betreffende toets in te drukken " afb. 90. Bij ingeschakelde functie verschijnt op het display het betreffende symbool.

   Alle MyKeys wissen

  Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op OK. Scroll naar Alles wissen en druk opop de knop OK. Houd OK ingedrukt tot er een bericht