Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

Knop A " afb. 34 wordt bij het wegrijden resp. vanaf een snelheid van meer dan 5 km/h gedeactiveerd. Na het stoppen en openen van een portier wordt de knop weer geactiveerd.

ATTENTIE
 • Nooit met een geopende achterklep rijden, omdat dan giftige uitlaatgassen het interieur kunnen binnendringen - gevaar voor vergiftiging!
 • Na het sluiten controleren of de klep goed is vergrendeld. Anders zou de klep tijdens het rijden open kunnen gaan, ook wanneer deze is vergrendeld - gevaar voor ongevallen!
 • Erop letten dat bij het sluiten van de achterklep geen lichaamsdelen worden ingeklemd - gevaar voor verwondingen!
 • Bij het sluiten van de achterklep niet op de achterruit drukken, deze kan barsten - gevaar voor verwondingen!

  READ NEXT:

   Achterklep openen/sluiten

  Afb. 34 Achterklep openen en sluiten Om de achterklep te openen, de knop A in pijlrichting 1 drukken " afb. 34. De klep in pijlrichting 2 oplichten. Om de achterklep te sluiten, in de handgreep B grijpen en in pijlrichting 3 trekk

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE De ruiten altijd voorzichtig en gecontroleerd sluiten. Anders zou u aanzienlijke verwondingen door knellen kunnen veroorzaken.   VOORZICHTIG De ruiten schoon houden (ijsvrij en dergelijke), om een correcte werking

  SEE MORE:

   Remvloeistof controleren

  WAARSCHUWINGGebruik geen andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof, aangezien dit de efficiëntie van het remsysteem kan beperken. Het gebruik van de verkeerde vloeistof kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto v

   Inleiding voor het onderwerp

  Afb. 18 Instrumentenpaneel - variant 1 / variant 2 Afb. 19 Instrumentenpaneel - variant 3 Snelheidsmeter Display Toets: - Omschakelen tussen de teller voor de afgelegde afstand (trip) en de kilometerteller - Teller voor de afge