Compacte stadsauto: Gloeilampje van knipperlicht voor vervangen

Afb. 177 Gloeilampje van knipperlicht voor vervangen: Variant 1 / variant
Afb. 177 Gloeilampje van knipperlicht voor vervangen: Variant 1 / variant 2

 • De fitting met het gloeilampje tot de aanslag in pijlrichting 1 " afb. 177 draaien.
 • De fitting met het gloeilampje in pijlrichting 2 verwijderen.
 • Het defecte gloeilampje in de fitting linksom draaien en verwijderen.
 • Een nieuw gloeilampje in de fitting aanbrengen en tot de aanslag rechtsom draaien.
 • De fitting met het gloeilampje tegen de pijlrichting in 2 in het lamphuis aanbrengen.
 • De fitting tegen de pijlrichting in 1 tot de aanslag draaien.

  READ NEXT:

   Gloeilampje van mistlamp vervangen

  Afb. 178 Wielkuipbekleding verwijderen Afb. 179 Gloeilampje vervangen Wielkuipbekleding verwijderen Met de schroevendraaier uit het wagengereedschap de schroeven A " afb.178 uit de wielkuipbekleding losdraaien. Met een vlak, stomp voo

   Gloeilampje van kentekenplaatverlichting vervangen

  Afb. 180 Kentekenplaatverlichting verwijderen Een platte schroevendraaier in de naad bij A " afb. 180 steken en de lamp in pijlrichting 1 losmaken. De kentekenplaatverlichting uit de bumper nemen. Het lampje in de sokkel in pijlricht

   Achterlicht uit- en inbouwen

  Afb. 181 Achterlicht uitbouwen / stekker lostrekken Uitbouwen De afdekking bij A in pijlrichting 1 " afb. 181 openklappen. Aan de onderzijde van de vergrendeling B een schroevendraaier aanbrengen en in pijlrichting 2 aan de vergrendeling

  SEE MORE:

   Banden op spanning brengen

  WAARSCHUWINGControleer de bandwang voordat u het afdichtmiddel in de band pompt. Wanneer u scheuren, knobbels of dergelijke ziet, probeer dan niet de band op te pompen. Dit kan tot letsel leiden. Ga niet vlak naast de band staan wanneer

   Weergave en keuze van de audiobron

  Afb. 105 Keuze van de audiobron in het hoofdmenu: Swing/Blues Afb. 106 Keuze van de audiobron in de mappenlijst: Swing/Blues Voor de weergave de audiobron aansluiten resp. in het apparaat schuiven. Voor de keuze van de audiobron in